december

2019-12-09

Införd rättning i Ladok – produktionsmiljö – ny version 1.38.4

Ladoksupporten

I version 1.38.4 ingår rättning av problem att vidimera andra meriter (vid viss konfiguration).
Obs, även integrationstest- och testmiljön är uppgraderade. Utbildningsmiljön uppgraderas vid ett senare tillfälle.

Versionsinformation finns på sidan https://confluence.its.umu.se/confluence/display/RNNL/Versionsinformation

2019-12-09

Planerad uppgradering i Ladok – utbildningsmiljö – till version 1.38

Ladoksupporten

Tisdag, 2019-12-10, från kl 04.00 till kl 06.00 kommer Ladok – utbildningsmiljö påverkas av en uppgradering. Under denna period kommer miljön inte att vara tillgänglig.

 

Versionsinformation publiceras på sidan https://confluence.its.umu.se/confluence/display/RNNL/Versionsinformation senast två dagar innan ordinarie uppgradering.

 

 

2019-12-09

Åtgärdad driftstörning i Ladok – integrationstestmiljö

Ladoksupporten

Ladok – integrationstestmiljö, Uppföljningsdatabasen är åter tillgänglig.

 

 

2019-12-09

Åtgärdad driftstörning i Ladok – testmiljö

Ladoksupporten

Ladok – testmiljö, Uppföljningsdatabasen är åter tillgänglig.

 

 

2019-12-06

Pågående driftstörning i Ladok – integrationstestmiljö

Ladoksupporten

Uppföljningsdatabasen är för närvarande inte tillgänglig i Ladok-integrationstestmiljö.

Arbete med åtkomst och återläsning av data pågår, återupptas på måndag vid behov.

 

2019-12-06

Pågående driftstörning i Ladok – testmiljö

Ladoksupporten

Uppföljningsdatabasen är för närvarande inte tillgänglig i Ladok-testmiljö.

Arbete med åtkomst och återläsning av data pågår, återupptas på måndag vid behov.

 

2019-12-06

Information om återläsningen till Uppföljningsdatabasen

Ladoksupporten

Återläsningen av data till Uppföljningsdatabasen i Ladok-produktionsmiljö är klar för alla lärosäten utom för Kungliga Konsthögskolan.

Arbete med återläsning för Kungliga Konsthögskolan pågår fortsatt under eftermiddagen och återupptas vid behov på måndag.

2019-12-06

Åtgärdat driftstopp i alla Ladok-miljöer

Ladoksupporten

Alla Ladok-miljöer är nu åter öppnade.

Problemet i den bakomliggande systemmiljön har åtgärdats.

2019-12-06

Åtgärdat driftstopp Ladok-integrationstestmiljö

Ladoksupporten

Ladok-integrationstestmiljö är nu åter öppnad och kan börja användas.
Problemet i den bakomliggande systemmiljön har åtgärdats.

Observera att återläsning av data till Uppföljningsdatabasen fortsatt pågår för vissa lärosäten. Vi återkommer med ytterligare information om när Uppföljningsdatabasen åter är tillgänglig för alla lärosäten.

2019-12-06

Åtgärdat driftstopp Ladok-testmiljö

Ladoksupporten

Ladok-testmiljö är nu åter öppnad och kan börja användas.
Problemet i den bakomliggande systemmiljön har åtgärdats.

Observera att återläsning av data till Uppföljningsdatabasen fortsatt pågår för vissa lärosäten. Vi återkommer med ytterligare information om när Uppföljningsdatabasen åter är tillgänglig för alla lärosäten.