oktober

2021-10-13

Förlängt servicefönster i Ladok – produktionsmiljö

Ladoksupporten

Uppgraderingen tar längre tid än beräknat.

Vi återkommer senast 09:00 med mer information.

2021-10-13

Förlängt servicefönster i Ladok – produktionsmiljö

Ladoksupporten

Uppgraderingen tar längre tid än beräknat.

Vi återkommer senast 08:00 med mer information.

2021-10-13

Ny version i Ladok – integrationstestmiljö – 1.76.2

Automatiska systemmeddelanden

Versionsinformation samt information om aktuella versioner i våra miljöer
nås via sidan https://confluence.its.umu.se/confluence/display/RNNL/Versionsinformation

2021-10-12

Ny version i Ladok – utbildningsmiljö – 1.76.1

Automatiska systemmeddelanden

Versionsinformation samt information om aktuella versioner i våra miljöer
nås via sidan https://confluence.its.umu.se/confluence/display/RNNL/Versionsinformation

2021-10-11

Ny version i Ladok – testmiljö – 1.76.1

Automatiska systemmeddelanden

Versionsinformation samt information om aktuella versioner i våra miljöer
nås via sidan https://confluence.its.umu.se/confluence/display/RNNL/Versionsinformation

2021-10-11

Planerad uppgradering i Ladok – utbildningsmiljö – till version 1.76

Automatiska systemmeddelanden

På tisdag, 2021-10-12 från kl 04 till kl 09 kommer Ladok – utbildningsmiljömiljö påverkas av en uppgradering. Under denna period kommer miljön inte att vara tillgänglig.
Senast kl 09 beräknas miljön fungera normalt igen.
Versionsinformation publiceras på sidan https://confluence.its.umu.se/confluence/display/RNNL/Versionsinformation senast två dagar innan ordinarie uppgradering av Ladok – produktionsmiljö.

2021-10-11

Planerad uppgradering i Ladok – produktionsmiljö – till version 1.76

Automatiska systemmeddelanden

På onsdag, 2021-10-13 från kl 04 till kl 06 kommer Ladok – produktionsmiljömiljö påverkas av en uppgradering. Under denna period kommer miljön inte att vara tillgänglig.
Senast kl 06 beräknas miljön fungera normalt igen.
Versionsinformation publiceras på sidan https://confluence.its.umu.se/confluence/display/RNNL/Versionsinformation senast två dagar innan ordinarie uppgradering av Ladok – produktionsmiljö.

2021-10-08

Ny version i Ladok – integrationstestmiljö – 1.76.1

Automatiska systemmeddelanden

Versionsinformation samt information om aktuella versioner i våra miljöer
nås via sidan https://confluence.its.umu.se/confluence/display/RNNL/Versionsinformation

2021-10-08

Fortsatt driftstörning i Ladok – integrationstestmiljö

Ladoksupporten

Uppgraderingen pågår fortfarande.

Vi återkommer senast 13:00 med mer information.

 

 

2021-10-08

Förlängt servicefönster i Ladok – integrationstestmiljö

Ladoksupporten

Uppgraderingen tar längre tid än beräknat.

Vi återkommer senast 11:00 med mer information.