juni

2021-06-11

Ny version i Ladok – produktionsmiljö – 1.69.4

Automatiska systemmeddelanden

Versionsinformation samt information om aktuella versioner i våra miljöer
nås via sidan https://confluence.its.umu.se/confluence/display/RNNL/Versionsinformation

2021-06-11

Ny version i Ladok – integrationstestmiljö – 1.69.4

Automatiska systemmeddelanden

Versionsinformation samt information om aktuella versioner i våra miljöer
nås via sidan https://confluence.its.umu.se/confluence/display/RNNL/Versionsinformation

2021-06-10

Åtgärdad driftstörning i prenumerationer via Ladok.se

Ladoksupporten

Driftmeddelanden och prenumerationer via Ladok.se skickas nu åter som mejl.

Ett antal meddelanden som publicerats på Ladok.se tidigare i veckan har legat på kö och skickades ut ca kl 11-12 samt kl 14-14.30 idag (2021-06-10), i samband med att prenumerationsproblemet åtgärdades.

2021-06-10

Ny version i Ladok – utbildningsmiljö – 1.69.3

Automatiska systemmeddelanden

Versionsinformation samt information om aktuella versioner i våra miljöer
nås via sidan https://confluence.its.umu.se/confluence/display/RNNL/Versionsinformation

2021-06-10

Ny version i Ladok – testmiljö – 1.69.3

Automatiska systemmeddelanden

Versionsinformation samt information om aktuella versioner i våra miljöer
nås via sidan https://confluence.its.umu.se/confluence/display/RNNL/Versionsinformation

2021-06-10

Ny version i Ladok – produktionsmiljö – 1.69.3

Automatiska systemmeddelanden

Versionsinformation samt information om aktuella versioner i våra miljöer
nås via sidan https://confluence.its.umu.se/confluence/display/RNNL/Versionsinformation

2021-06-10

Ny version i Ladok – integrationstestmiljö – 1.69.3

Automatiska systemmeddelanden

Versionsinformation samt information om aktuella versioner i våra miljöer
nås via sidan https://confluence.its.umu.se/confluence/display/RNNL/Versionsinformation

2021-06-09

Pågående driftstörning i prenumerationer från Ladok.se

Ladoksupporten

Driftmeddelanden och prenumerationer via Ladok.se har sedan ett par dagar inte nått ut via mejl.

Arbete för att åtgärda problemet pågår.

Eventuella driftmeddelanden om driftstörningar skickas tillsvidare ut via alternativ kontaktlista för prenumeranter på driftmeddelanden för Ladok-produktionsmiljö.

Vi återkommer så snart problemet är löst.

2021-06-09

Ny version i Ladok – produktionsmiljö – 1.69.2

Automatiska systemmeddelanden

Versionsinformation samt information om aktuella versioner i våra miljöer
nås via sidan https://confluence.its.umu.se/confluence/display/RNNL/Versionsinformation

2021-06-08

Åtgärdad driftstörning i Ladoks miljöer, Jira och Confluence.

Ladoksupporten

Inloggning i Ladoks miljöer, Jira och Confluence mfl tjänster fungerar nu normalt.