maj

2021-05-12

Ny version i Ladok – produktionsmiljö – 1.67.3

Automatiska systemmeddelanden

Versionsinformation samt information om aktuella versioner i våra miljöer
nås via sidan https://confluence.its.umu.se/confluence/display/RNNL/Versionsinformation

2021-05-12

Ny version i Ladok – integrationstestmiljö – 1.67.3

Automatiska systemmeddelanden

Versionsinformation samt information om aktuella versioner i våra miljöer
nås via sidan https://confluence.its.umu.se/confluence/display/RNNL/Versionsinformation

2021-05-12

Ny version i Ladok – utbildningsmiljö – 1.67.3

Automatiska systemmeddelanden

Versionsinformation samt information om aktuella versioner i våra miljöer
nås via sidan https://confluence.its.umu.se/confluence/display/RNNL/Versionsinformation

2021-05-12

Ny version i Ladok – testmiljö – 1.67.3

Automatiska systemmeddelanden

Versionsinformation samt information om aktuella versioner i våra miljöer
nås via sidan https://confluence.its.umu.se/confluence/display/RNNL/Versionsinformation

2021-05-12

Ny version i Ladok – produktionsmiljö – 1.67.2

Automatiska systemmeddelanden

Versionsinformation samt information om aktuella versioner i våra miljöer
nås via sidan https://confluence.its.umu.se/confluence/display/RNNL/Versionsinformation

2021-05-11

Åtgärdad driftstörning i Emrex – Ladok – produktionsmiljö

Ladoksupporten

Tjänsten Emrex i Ladok – produktionsmiljö fungerar nu åter normalt.

 

 

 

2021-05-11

Ny version i Ladok – utbildningsmiljö – 1.67.2

Automatiska systemmeddelanden

Versionsinformation samt information om aktuella versioner i våra miljöer
nås via sidan https://confluence.its.umu.se/confluence/display/RNNL/Versionsinformation

2021-05-11

Uppgradering av Ladok – utbildningsmiljö pågår fortfarande

Ladoksupporten

Förlängt servicefönster i Ladok – utbildningsmiljö. Det innebär att miljön inte är tillgänglig för närvarande.

Vi återkommer senast 11:00 med mer information.

 

2021-05-10

Fortsatt driftstörning i Emrex – Ladok-produktionsmiljö

Ladoksupporten

Åtgärder för att avhjälpa problemet i tjänsten Emrex pågår.

Vi återkommer så snart problemet är åtgärdat.

2021-05-10

Planerat underhåll i Jira

Ladoksupporten

Onsdagen, 2021-05-12, kl 16.00 – ca kl 16.30 kommer ärendehanteringsverktyget Jira vara stängt för underhåll.

Under tiden kan inga nya supportärenden eller beställningsärenden rapporteras in via Ladoksupport och Ladokbeställning i Jira.

Supporten kan nås via supporttelefonen.