februari

2023-02-17

Ny version i Ladok – testmiljö – 2.11.4

Automatiska systemmeddelanden

Versionsinformation samt information om aktuella versioner i våra miljöer
nås via sidan https://confluence.its.umu.se/confluence/display/RNNL/Versionsinformation

2023-02-17

Ny version i Ladok – produktionsmiljö – 2.11.4

Automatiska systemmeddelanden

Versionsinformation samt information om aktuella versioner i våra miljöer
nås via sidan https://confluence.its.umu.se/confluence/display/RNNL/Versionsinformation

2023-02-17

Ny version i Ladok – integrationstestmiljö – 2.11.4

Automatiska systemmeddelanden

Versionsinformation samt information om aktuella versioner i våra miljöer
nås via sidan https://confluence.its.umu.se/confluence/display/RNNL/Versionsinformation

2023-02-15

Ny version i Ladok – utbildningsmiljö – 2.11.3

Automatiska systemmeddelanden

Versionsinformation samt information om aktuella versioner i våra miljöer
nås via sidan https://confluence.its.umu.se/confluence/display/RNNL/Versionsinformation

2023-02-15

Ny version i Ladok – testmiljö – 2.11.3

Automatiska systemmeddelanden

Versionsinformation samt information om aktuella versioner i våra miljöer
nås via sidan https://confluence.its.umu.se/confluence/display/RNNL/Versionsinformation

2023-02-15

Ny version i Ladok – produktionsmiljö – 2.11.3

Automatiska systemmeddelanden

Versionsinformation samt information om aktuella versioner i våra miljöer
nås via sidan https://confluence.its.umu.se/confluence/display/RNNL/Versionsinformation

2023-02-15

Ny version i Ladok – integrationstestmiljö – 2.11.3

Automatiska systemmeddelanden

Versionsinformation samt information om aktuella versioner i våra miljöer
nås via sidan https://confluence.its.umu.se/confluence/display/RNNL/Versionsinformation

2023-02-15

Ny version i Ladok – produktionsmiljö – 2.11.2

Automatiska systemmeddelanden

Versionsinformation samt information om aktuella versioner i våra miljöer
nås via sidan https://confluence.its.umu.se/confluence/display/RNNL/Versionsinformation

2023-02-14

Planerad uppgradering av Confluence och Jira

Ladoksupporten

På torsdag, 2023-02-16, från kl 08.00 till kl 11.30 kommer våra dokumentationsytor inklusive Systemdokumentationen på Confluence vara stängda p g a uppgradering.

Från kl 11.30 till kl 16.30 kommer ärendehanteringssystemet Jira vara stängt p g a uppgradering. Under denna period kan supporten nås via supporttelefonen.

2023-02-14

Ny version i Ladok – utbildningsmiljö – 2.11.2

Automatiska systemmeddelanden

Versionsinformation samt information om aktuella versioner i våra miljöer
nås via sidan https://confluence.its.umu.se/confluence/display/RNNL/Versionsinformation