januari

2022-01-21

Ny version i Ladok – utbildningsmiljö – 1.83.4

Automatiska systemmeddelanden

Versionsinformation samt information om aktuella versioner i våra miljöer
nås via sidan https://confluence.its.umu.se/confluence/display/RNNL/Versionsinformation

2022-01-21

Ny version i Ladok – testmiljö – 1.83.4

Automatiska systemmeddelanden

Versionsinformation samt information om aktuella versioner i våra miljöer
nås via sidan https://confluence.its.umu.se/confluence/display/RNNL/Versionsinformation

2022-01-21

Ny version i Ladok – produktionsmiljö – 1.83.4

Automatiska systemmeddelanden

Versionsinformation samt information om aktuella versioner i våra miljöer
nås via sidan https://confluence.its.umu.se/confluence/display/RNNL/Versionsinformation

2022-01-21

Ny version i Ladok – integrationstestmiljö – 1.83.4

Automatiska systemmeddelanden

Versionsinformation samt information om aktuella versioner i våra miljöer
nås via sidan https://confluence.its.umu.se/confluence/display/RNNL/Versionsinformation

2022-01-20

Ny version i Ladok – utbildningsmiljö – 1.83.3

Automatiska systemmeddelanden

Versionsinformation samt information om aktuella versioner i våra miljöer
nås via sidan https://confluence.its.umu.se/confluence/display/RNNL/Versionsinformation

2022-01-20

Ny version i Ladok – testmiljö – 1.83.3

Automatiska systemmeddelanden

Versionsinformation samt information om aktuella versioner i våra miljöer
nås via sidan https://confluence.its.umu.se/confluence/display/RNNL/Versionsinformation

2022-01-20

Ny version i Ladok – produktionsmiljö – 1.83.3

Automatiska systemmeddelanden

Versionsinformation samt information om aktuella versioner i våra miljöer
nås via sidan https://confluence.its.umu.se/confluence/display/RNNL/Versionsinformation

2022-01-20

Ny version i Ladok – integrationstestmiljö – 1.83.3

Automatiska systemmeddelanden

Versionsinformation samt information om aktuella versioner i våra miljöer
nås via sidan https://confluence.its.umu.se/confluence/display/RNNL/Versionsinformation

2022-01-19

Åtgärdad driftstörning i Ladok – produktionsmiljö

Ladoksupporten

En åtgärd för att förbättra hanteringen av samtidiga rapportuttag i Uppföljning  i Ladok-produktionsmiljö infördes i morse och miljön fungerar nu normalt.

Vi fortsätter bevaka miljön  för att fånga eventuella behov av ytterligare åtgärder.

 

 

2022-01-19

Ny version i Ladok – produktionsmiljö – 1.83.2

Ladoksupporten

Nu är uppgraderingen av Ladok – produktionsmiljö färdig och miljön är redo att användas.

 

Observera att alla lärosäten ännu inte har SQL-åtkomst till Uppföljningsdatabasen. Återläsning av data till Uppföljningsdatabasen pågår fortsatt ytterligare ca 2h. Följande lärosäten berörs: HB,FHS,RKH,GU,UU,ORU,LNU,SH,KKH,KAU

 

Versionsinformation samt information om aktuella versioner i våra miljöer
nås via sidan https://confluence.its.umu.se/confluence/display/RNNL/Versionsinformation