Ladok

Lättare att navigera i systemdokumentationen

2018-01-19

För att göra det lättare att hitta det du söker har vi skapat pdf:er av den senast publicerade systemdokumentationen.

Systemdokumentationen finns i lite olika utföranden. Hela systemdokumentationen, enbart funktionsbeskrivning, begreppslistan och uppföljning (innehåller uppföljningsdatabasen, uppföljning och utdata).

Ta del av pdf-filerna här.