Ladok

Lättare att hitta på utbildningssidorna

2018-10-09

Utbildningssidorna  har uppdateras enligt område och nivå

Nu har vi skapat en tydligare struktur på utbildningssidorna på ladok.se för att göra det enklare att hitta rätt.

Materialet ligger uppdelat enligt område och rubrikerna talar om nivån på materialet. Vi har visat den nya strukturen för utbildningssidorna för referensgruppen för utbildning som har godkänt den nya strukturen.

Uppdateringen innebär att vissa undersidor har flyttats, tagits bort eller lagts till.

Tänk på följande:

  • Eventuella länkningar ni har för era användare till sidorna som flyttats eller tagits bort kommer att brytas.
  • Direktlänkar till material (ex. lathund eller e-learning) kommer däremot inte att brytas.

I samband med uppdateringen av utbildningssidorna har följande handhavandeguider delats upp för att passa in bättre i den nya strukturen:

  • Handhavandeguide: Resultatrapportering
  • Handhavandeguide: Kursbevis och tillgodoräknande

Eventuella direktlänkar till dessa material kommer brytas.