Lathundar

Här finner du samtliga lathundar och handhavandeguider som tagits fram för de olika utbildningsvägarna:


Forskarnivå

Lathund, Koncept på Forskarnivå: PDFPower point
Senast uppdaterad: 2018-02-23
Innehåll: Konceptuell beskrivning av utbildning på forskarnivå.

Lathund: Resultatrapportering, Examen, Utdata och Uppföljning på ForskarnivåPDF, Power point
Senast uppdaterad: 2018-04-23
Innehåll: Resultatrapportering på forskningsarbete, Examen, Utdata och Uppföljning på Forskarnivå

Handhavandeguide, Forskarnivå:PDFPower point
Senast uppdaterad: 2018-08-29, version 1.10.0
Innehåll: Handhavande i systemet: förväntat deltagande på utbildning, lägga till innehåll, dokumentera, rapportera resultat på enskild doktorand.


Bevis och tillgodoräknande

Handhavandeguide, Kursbevis och tillgodoräknande: PDFPower point
Senast uppdaterad: 2018-08-15, version 1.9.0
Innehåll:
 Annan merit, annat resultat, tg, massutfärda kursbevis.


Planera program

Lathund, Programplanering: PDFPower point
Senast uppdaterad: 2018-06-05
Innehåll: upplägg av programstrukturer, studieval, publicera struktur.


Hantera studier

Handhavandeguide, Studiedeltagande: PDFPower point
Senast uppdaterad: 2018-08-15, version 1.9.0
Innehåll: Skapa förväntat deltagande, Registrering, Ändra placering i studieplan, Avbrott, Masshantering inom kurs, Uppehåll, Spärr, Tillfällesbyte, Studieval.

Lathund, UtbytesstudierPDFPower point
Senast uppdaterad: 2018-03-21
Innehåll: Hantera in- och utresande studenter

Lathund, Kurstillfällesbyte: PDFPower point
Senast uppdaterad: 2018-06-05
Innehåll: Olika fall av kurstillfällesbyten: (1) Kurstillfällesbyten som genomförs för att omregistrera en student, med följder i resultatrapportering (flera fall) och (2) Kurstillfällesbyten som görs på kurstillfällen med flera studieperioder efter det att studenten har varit borta från undervisningen och nu ska registreras vid ett senare kurstillfälle (flera fall).

NY! Lathund, Studieavgifter: PDFPower point
Senast uppdaterad: 2018-08-27
Innehåll: Beskrivning av delar i systemet som hanterar studieavgiftsbetalning i Ladok, samt exempel på hantering av olika fall (t.ex. hantering vid ändrad studieavgiftsskyldighet för student efter antagning, hantering om studieavgiftsskyldighet för student har ett senare startdatum än kurstillfällets startdatum)


Resultatrapportering

Handhavandeguide, resultatrapportering: PDFPower point
Senast uppdaterad: 2018-07-05, version 1.8.0
Innehåll: Rapportera och attestera resultat, grupper, aktivitetstillfällen, resultatnoteringar, kortkommandon, underkända resultat i resultatöversikten, resultat från olika kursversioner.


Uppföljning och utdata

Handhavandeguide, Rapporterna i Uppföljning: PDFPower point
Senast uppdaterad: 2018-01-15

Handhavandeguide, HPR: PDFPower point
Senast uppdaterad: 2018-06-20

Handhavandeguide, HST:  PDFPower point
Senast uppdaterad: 2018-06-20

Handhavandeguide, Utdata: PDFPower point
Senast uppdate
rad: 2018-09-11, version 1.11.0
Innehåll: Utdata: sök population, Utdata: studieuppehåll, hantera adresslista i Excel


Studentgränssnittet

Lathund, Studentgränssnittet: PDFPower point 
Senast uppdaterad: 2018-06-07

2018-09-12 | Malin Eivergard