Lathundar

Här finner du samtliga lathundar och handhavandeguider som tagits fram för de olika utbildningsvägarna:


Forskarnivå

Lathund, Koncept på Forskarnivå: PDFPower point
Senast uppdaterad: 2018-02-23
Innehåll: Konceptuell beskrivning av utbildning på forskarnivå.

Lathund: Resultatrapportering, Examen, Utdata och Uppföljning på ForskarnivåPDFPower Point
Senast uppdaterad: 2018-04-23
Innehåll: Resultatrapportering på forskningsarbete, Examen, Utdata och Uppföljning på Forskarnivå


Handhavandeguide, Forskarnivå:
 PDFPower point

Senast uppdaterad: 2017-06-15
Innehåll: Handhavande i systemet: förväntat deltagande på utbildning, lägga till innehåll, dokumentera, rapportera resultat på enskild doktorand.


Handlägga bevis och tillgodoräknande

Lathund, Bevis och tillgodoräknande: PDFPower point
Senast uppdaterad: 2018-01-31
Innehåll:
 Annan merit, annat resultat, tg, massutfärda kursbevis.


Planera program

Lathund, Programplanering: PDF,  Power point
Senast uppdaterad: 2018-01-31
Innehåll: upplägg av programstrukturer, studieval, publicera struktur.


Hantera studier

Handhavandeguide, Studiedeltagande: PDFPower point
Senast uppdaterad: 2018-03-29
Innehåll: Skapa förväntat deltagande, Registrering, Ändra placering i studieplan, Avbrott, Masshantering inom kurs, Uppehåll, Spärr, Tillfällesbyte, Studieval.

Lathund, UtbytesstudierPDFPower point
Senast uppdaterad: 2018-03-22

Innehåll: Hantera in- och utresande studenter.


Resultatrapportering

Handhavandeguide, resultatrapportering: PDFPower point
Senast uppdaterad: 2018-04-12
Innehåll: Rapportera och attestera resultat, grupper, aktivitetstillfällen, resultatnoteringar, kortkommandon, underkända resultat i resultatöversikten, resultat från olika kursversioner.


Uppföljning och utdata

Lathund, Rapporterna i Uppföljning: PDFPower point
Senast uppdaterad: 2018-01-15

Lathund, HPR: PDFPower point
Senast uppdaterad: 2018-01-15

Lathund, HST: PDFPower point
Senast uppdaterad: 2018-03-16

Lathund, Utdata: PDFPower point
Senast uppdaterad: 2017-05-21


Studentgränssnittet

Lathund, Studentgränssnittet: PDFPower point
Senast uppdaterad: 2018-04-12

2018-04-23 | rebecka guzman