Ladok

Ladokstämma 28 maj 2020

2020-05-29

Torsdagen den 28 maj var det dags för årets Ladokstämma. Den hölls för första gången via zoom.

På dagordningen stod bland annat verksamhetsberättelse och balans- och resultaträkning för 2019, framtida ägande och styrning av Ladok samt gemensamt stöd för utbildningsplanering och verksamhetsinriktningen 2021–2023.

Det nuvarande avtalet som gäller ägande och styrning går ut vid årsskiftet 2020-2021. Stämman fattade beslut om att förlänga avtalet ytterligare ett år.

Dessutom fattade stämman beslut om att konsortiet utvecklar ett gemensamt stöd för utbildningsplanering enligt det förslag som förstudien har kommit fram till.

Maria Strand, Högskolan i Gävle valdes in som ny styrelseledamot.