Ladok

Ladokkonsortiet tar över Ladok-LIS-adaptern

2019-01-09

Sedan en tid tillbaka finns det möjlighet för olika system att integrera med Ladok med hjälp av en så kallad LIS-adapter. Adaptern bygger på den globalt accepterade informationsstandarden för utbildningssektorn Learning Information Services (LIS) från IMS Global. Från den 1 januari 2019 ansvarar Ladokkonsortiet för Ladok-LIS-adaptern. Sunet ansvarar som tidigare för Canvasadaptern.

Hämtar data från Ladok

Ladok-LIS-adapter gör det möjligt för externa system att hämta data från Ladok. En stor fördel med att använda adaptern är att lärosäten inte behöver lokala implementationsprojekt, infrastrukturer eller göra framtida uppdateringar. En annan fördel är att Ladok-LIS-adapter erbjuder sammansatta meddelanden i ett standardiserat format vilket ger ett värdefullt komplement till Ladoks nuvarande tekniska händelsegränssnitt.

Kan användas för flera lärplattformar

Ladok-LIS-adapter har initialt utvecklats med syfte att integrera mot lärplattformen (LMS) Canvas, men kan användas separat även för andra lärplattformar integrationer som kräver liknande data från Ladok. Instruktioner för hur du beställer Ladok-LIS-adaptern ligger under Gemensam support – Gör en tjänstebeställning.

Det finns också en Canvas-adapter som i kombination med Ladok-LIS-adapter ger en fullständig systemintegration mot Canvas. Läs mer om Canvas-adaptern här. Kontakta minette.henriksson@sunet.se för att komma igång med Canvasadaptern.