Ladok

Ladokinformation, webbmöte 13/9

2018-09-07

Välkommen till ett webbmöte med uppdaterad information om Ladok.
Tid: torsdag 13 september klockan 11.00-12.00

Alla är välkomna att delta, lyssna och ställa frågor.
Logga in till webbmötet här.

Agenda:

  • Nuläget och framtiden, Mauritz Danielsson.
  • Aktuellt från driften, Staffan Ekstedt.
  • Aktuellt från verksamhetsstöd, Anna Åhnberg.
  • Prioriteringar just nu, Catherine Zetterqvist.
  • Utbildningsfrågor, Klara Nordström och Anders Vestin.
  • De sista produktionssättningarna, Malin Zingmark.