Ladok

#Ladokbrevet: Så ska vi bli bättre på support

2018-02-07

I årets första nyhetsbrev kan du läsa om vad som är aktuellt just nu inom Ladokprojektet – och hur vår support ska bli ännu bättre.

I #Ladokbrevet kan du ta del av resultatet från Ladokkonsortiets första enkät rörande det verksamhetsstöd som konsortiet erbjuder lärosätena, såsom support, utbildning, dokumentation och information.

Du kan också läsa om det senaste inom produktionssättning, kommande utbildningar och om Ladok3-projektet i stort.