Ladok

Ladok3-projektets slutrapport

2018-06-05

Nu är Ladok3-projektet avslutat. Några av målen med projektet var att skapa ett system som ger är både smidigt och rättssäkert.
Hur det gick?

Läs Ladok3-projektets slutrapport.