Miljö för test av integrationer

MIT-Integration
System https://www.integrationstest.ladok.se/gui/loggain
Studentgränssnitt https://student.integrationstest.ladok.se/student/loggain

Obs, för att kunna logga in i studentgränssnittet måste man vara anställd vid lärosätet.

API
Öppet
Externa integrationer
Saknas
Ping
Ej anslutet
Uppföljningsdatabas
Tillgänglig
Version Visas i användar-gränssnittets fot nere till höger.
Användning

En gemensam integrationstestmiljö uteslutande avsedd för lärosätenas integrationstester för sina egna system.

Uppgraderingar Se uppgraderingskalender
Data i systemet Data kopierad från produktionsmiljön.

2019-01-14 | Malin Eivergard