Integrationstestmiljö

För att underlätta utveckling och test av lokala integrationer erbjuds en miljö för test av integrationer.

Miljön är en kopia av produktionsmiljön och uppgraderas först av alla miljöer (på fredag veckan innan ordinarie uppgradering).
Användare och behörigheter kopieras dock inte från produktionsmiljön, utan behålls oförändrade för att kunna hålla stabilitet i tester i integrationstestmiljön.

Viktiga länkar

Driftsinformation
Systemdokumentation aktuell version
Versionsinformation per sprint/leverans

Läs mer om integrationer och teknisk information

Integration
System https://www.integrationstest.ladok.se/
Ladok för studenter https://student.integrationstest.ladok.se/

Obs, för att kunna logga in i Ladok för studenter måste man vara anställd vid lärosätet.

API
Öppet
Externa integrationer
Saknas
Uppföljningsdatabas
Tillgänglig
Version Visas i sidfoten i Ladok för personal. Visas i sidfoten i Ladok för personal. Uppgraderas till ny version varannan vecka (normalt fem dagar innan produktionsmiljön).
Användning

En gemensam integrationstestmiljö uteslutande avsedd för lärosätenas integrationstester för sina egna system.

Uppgraderingar Se uppgraderingskalender
Data i systemet Data kopierad från produktionsmiljön i samband med uppgradering varannan vecka. Användare och behörigheter som inte finns i produktionsmiljön bibehålls vid kopiering av data.

2022-06-02 | Webmaster