Miljö för test av integrationer

För att underlätta utveckling och test av lokala integrationer erbjuds en miljö för test av integrationer.

Miljön är en kopia av produktionsmiljön och uppgraderas först av alla miljöer (på fredag veckan innan ordinarie uppgradering).
Användare och behörigheter kopieras dock inte från produktionsmiljön, utan behålls oförändrade för att kunna hålla stabilitet i tester i integrationstestmiljön.

Viktiga länkar

Driftsinformation
Systemdokumentation aktuell version
Versionsinformation per sprint/leverans
Läs mer om integrationer och teknisk information

Integration
System https://www.integrationstest.ladok.se/gui/loggain
Ladok för studenter https://student.integrationstest.ladok.se/student/loggain

Obs, för att kunna logga in i Ladok för studenter måste man vara anställd vid lärosätet.

API
Öppet
Externa integrationer
Saknas
Ping
Ej anslutet
Uppföljningsdatabas
Tillgänglig
Version Visas i användar-gränssnittets fot nere till höger.
Användning

En gemensam integrationstestmiljö uteslutande avsedd för lärosätenas integrationstester för sina egna system.

Uppgraderingar Se uppgraderingskalender
Data i systemet Data kopierad från produktionsmiljön i samband med uppgradering varannan vecka.
OBS! Användare och behörigheter oförändrade!

2021-09-03 | Webmaster