Miljö för test av integrationer

För att underlätta utveckling och test av lokala integrationer erbjuds en Miljö för test av integrationer.

Miljön är en kopia av produktionsmiljön och uppgraderas först av alla miljöer.

Viktiga länkar!

Driftsinformation
Systemdokumentation aktuell version
Leveransinformation per sprint/leverans

2019-01-24 | Malin Eivergard