Miljö för test av integrationer

För att underlätta utveckling och test av lokala integrationer erbjuds en miljö för test av integrationer.

Miljön är en kopia av produktionsmiljön och uppgraderas först av alla miljöer.

Viktiga länkar

Driftsinformation
Systemdokumentation aktuell version
Leveransinformation per sprint/leverans

 

Integration
System https://www.integrationstest.ladok.se/gui/loggain
Studentgränssnitt https://student.integrationstest.ladok.se/student/loggain

Obs, för att kunna logga in i studentgränssnittet måste man vara anställd vid lärosätet.

API
Öppet
Externa integrationer
Saknas
Ping
Ej anslutet
Uppföljningsdatabas
Tillgänglig
Version Visas i användar-gränssnittets fot nere till höger.
Användning

En gemensam integrationstestmiljö uteslutande avsedd för lärosätenas integrationstester för sina egna system.

Uppgraderingar Se uppgraderingskalender
Data i systemet Data kopierad från produktionsmiljön i samband med uppgradering varannan vecka.

2019-08-30 | Malin Eivergard