Systemdokumentation

För att komma åt systemdokumentationen behöver du en inloggning. För att beställa behörighet, kontakta din lokala kontaktperson. Du behöver ange ditt lärosätes-id (EPPN), namn och e-postadress.

Om du redan har en användarinloggning till Ladok så kommer du åt dokumentationen därifrån.

Inloggning till den senaste versionen av systemdokumentationen.
Du kan även ta del av versionsinformationen av Ladok
Här hittar du Ladok – Vägledning.

2019-02-18 | Malin Eivergard