Systemdokumentation

Om du har en användarinloggning till Ladok så kommer du åt systemdokumentationen i pdf-format som ligger inne i systemet.

För att komma åt systemdokumentationen i Confluence behöver du speciell behörighet. För att få behörighet, kontakta din lokala kontaktperson. Du behöver ange ditt lärosätes-id, namn och e-postadress.

Relaterat

Ladok vägledning

Ladok vägledning kräver också inloggning eftersom informationen vänder sig till lokala förvaltare av Ladok. Vägledningen ger information kring processer i Ladok som är gemensamma för alla lärosäten, till exempel funktionalitet och tillämpning, rekommendationer, beskrivningar och annat material som stödjer lärosätena i den lokala förvaltningen.

Versionsinformation

Du kan även ta del av versionsinformationen av Ladok (kräver inloggning).

 

2021-11-12 | Webmaster