Studieavgifter

Efter utredning och projektförslag från Sveriges universitet och högskolors IT-chefsforum utvecklar Ladok ny funktionalitet för att hantera studieavgifter. Målet är att digitalisera och förenkla handläggningen och därmed minska behovet av manuell hantering. Arbetet med att underlätta för handläggningen har framför allt fokuserat på att skapa och skicka fakturor, masshantera återbud och betalningar samt att underlätta uppföljning.  En annan del av arbetet är att ge studenterna bättre överblick över sina studieavgiftsbetalningar och fakturor.

I det levererade arbetet ingår inte funktionalitet i Ladok för att hantera inbetalningar i original, ge stöd för ansökan och handläggning av stipendier eller stöd för prissättning. Tanken är att Ladoks nya studieavgiftshantering ska fungera som ett nav där information om studieavgifter samlas, men det är inte tänkt att fungera som ett ekonomisystem.

Genomförande

Arbetet med studieavgifter påbörjades 2021. Inför och under utvecklingen har användare från följande lärosäten medverkat i fyra omgångar av användarkontakter:

 • Kungliga tekniska högskolan
 • Göteborgs universitet
 • Karolinska institutet
 • Stockholms universitet
 • Högskolan väst
 • Södertörns högskola
 • Mälardalens universitet
 • Högskolan i Skövde
 • Umeå universitet
 • Lund universitet
 • Chalmers tekniska högskola

Funktionaliteten har pilottestats av Karolinska Institutet i en mindre antagningsomgång vid årsskiftet 2022/2023. Under februari utförs också ett femte användningstest där bland annat användare från Linnéuniversitetet, Uppsala universitet, Linköpings universitet och Malmö universitet kommer att medverka.

Tidsplan

Utredningen och arbetet påbörjades i slutet av 2021. Funktionaliteten finns från februari tillgänglig i testmiljö för samtliga lärosäten. Lathundar finns tillgänglig på ladok.se.  Funktionaliteten släpps i produktion i slutet av första kvartalet 2023. Supportstugor hålls under februari och mars. Datum finns i kalendern.

Mer information

Tematräff med information och demo 1 februari

Lathundar för att testa nya hanteringen

Vägledning om nya hanteringen (inloggning krävs)

Frågor och svar från supportstugor

Artikel på Ladok.se

2023-02-27 | Webmaster