Samverkansgruppen för Ladok

Som stöd i utvecklingen och förbättringen av Ladoks tjänster finns Samverkansgruppen för Ladok. Gruppen är ett nav för samverkan mellan konsortiet och lärosätena.

Frågor som behandlas är hantering av information om större förändringar i systemet, annan information till lärosätena, förankring av vissa lösningsförslag, förändringskrav och förslag till kommande förändringar till produkten.

Gruppen består av lokala kontaktpersoner och lokala tekniska kontaktpersoner och träffas var fjärde vecka. Representanterna sitter i två år och varje år byts hälften av representanterna ut.

Läs mer om utvecklingen av systemet. 

Samverkansgruppen 2023

Camilla Jönsson, LU 2023-2024
Thomas Arnqvist, UU 2023-2024
Johanna Isaksson, JU 2023-2024
Fredrike Wagnsgård, LIU 2023-2024
Anette Karlsson, HV 2022-2023
Cecilia Lind, KI 2022-2023
Karolina Thuvesson, BTH 2022-2023
Esbern Lund, SH 2022-2023
Malin Zingmark, Utredare/projektledare Ladok
Magnus Mörck, Produktägare Ladok

Samverkansgruppen 2022

Johan Olofsson, KTH 2021-2022
Mari Sandin, ORU 2021-2022
Anette Pettersson, HIS 2021-2022
Erik Ångman, UMU 2021-2022
Anette Karlsson, HV 2022-2023
Cecilia Lind, KI 2022-2023
Karolina Thuvesson, BTH 2022-2023
Esbern Lund, SH 2022-2023
Malin Zingmark, Utredare/metodstöd Ladok
Magnus Mörck, Produktägare Ladok

Samverkansgruppen 2021

Karim Andersson, LU, 2020-2021
Håkan Fasth, HH, 2020-2021
Gun Wallius, GU, 2020-2021
Johan Olofsson, KTH 2021-2022
Mari Sandin, ORU 2021-2022
Tor Fridell, LIU 2021-2022
Anette Pettersson, HIS 2021-2022
Erik Ångman, UMU 2021-2022
Malin Zingmark, Utredare/metodstöd Ladok
Magnus Mörck, Produktägare Ladok

 

Innan 2021 hette gruppen Prioriteringsrådet

Prioriteringsrådet 2020

Karolina Tuvesson, BTH, 2019-2020
Stellan Englen, CTH, 2019-2020
Camilla Gustafsson, MDH, 2019-2020
Dennis Lundberg, MDH, 2019-2020
Karim Andersson, LU, 2020-2021
Håkan Fasth, HH, 2020-2021
Gun Wallius, GU, 2020-2021
Anette Eriksson, KAU, Administrativt stöd
Magnus Mörck, KF, Produktägare Ladok

Prioriteringsrådet 2019

Johanna Belzacq, SU
Karim Andersson, LU
Håkan Fasth, HH
Karolina Tuvesson, BTH
Camilla Gustavsson, MDH
Stellan Englén, CTH
Dennis Lundberg, MDH
Catherine Zetterqvist, produktägare
Gunnar Råhlén, verksamhetsstöd
Jan Winkle, verksamhetsstöd

 

2022-11-18 | Webmaster