Integrationer utbildningsplanering

Att integrera med Ladoks stöd för utbildningsplanering

Lärosätenas webbplatser är att betrakta som verksamhetskritiska system och under delar av året drar de väldigt mycket trafik. Det innebär i sin tur att stora mängder data hämtas vilket ställer höga krav på tillgänglighet och prestanda på bakomliggande system. Vår bild är att de flesta lärosäten idag sparar information om utbildningar och planer som ska vara tillgänglig på webben utanför sin utbildningsdatabas, ofta i sitt publiceringsverktyg för webben (CMS). Detta för att informationen behöver kompletteras och behandlas för att visas upp på webben.

När ett lärosäte byter ut sin lokala utbildningsdatabas mot Ladoks lösning för utbildningsplanering behöver integrationen till webben göras om. Vår rekommendation är att om lärosätet har information som behöver vara tillgänglig momentant och i stora mängder ska den informationen finnas sparad lokalt. Vi tror också att denna lösning tillgodoser de flesta lärosätens behov.

Det finns några lärosäten som idag hämtar information till webben från sin lokala utbildningsdatabas momentant. Vi utreder därför möjligheten att tillhandahålla andra tekniska lösningar som en tilläggstjänst till Ladok.

Har ert lärosäte frågor om hur ni ska integrera med Ladok eller om projektet är ni välkomna att kontakta malin.zingmark@ladok.se.

 

Teknisk referensgrupp

Arbetet med den tekniska referensgrupp för projektet Gemensamt stöd för utbildningsplanering har avslutats. Gruppen träffades under 2021 och var rådgivande vad gäller behov och prioritering av tekniska frågor som rör integrationer mellan lokala system och utbildningsplanering i Ladok. Gruppen bestod av:

  • Henrik Bengtsson, Högskolan i Borås
  • Robert Kilje, Ersta Sköndal Bräcke högskola
  • Henrik Törnblom, Blekinge tekniska högskola
  • Jon Mjölnevik, Chalmers
  • Dennis Lundberg, Mälardalens högskola
  • Gunnar Ståhl, Sveriges lantbruksuniversitet
  • Karim Andersson, Lunds universitet
  • Stefan Sundkvist, Kungliga tekniska högskolan
2022-02-11 | Webmaster