Referensgrupp

Projektet för att utveckla ett gemensamt stöd för utbildningsplanering i Ladok påbörjades i början av 2021. Den tänkta funktionaliteten finns beskriven i resultatet från den förstudie som gjordes under 2020.

En referensgrupp vars uppgift är att vara rådgivande i frågor som rör utveckling av funktionaliteten har tillsatts, den består av:

  • Jessica Fredsberg, Linköpings universitet
  • Klas Andberger, Mälardalens högskola
  • Maud Albertsson, Mittuniversitetet
  • Johanna Belzacq, Stockholms universitet
  • Lotta Garvill, Örebro universitet
  • Catherine Zetterqvist, Linnéuniversitetet
  • Nina von Zeipel, Kungliga tekniska högskolan
  • Liselotte Laurila, Högskolan i Gävle
  • Annica Kaljevic, Sveriges lantbruksuniversitet
  • Anders Arnebert, Lunds universitet

Projektet arbetar också med mållärosäten, och kommer vid behov att träffa andra grupper för att diskutera olika typer av behov. Det finns en teknisk referensgrupp som är rådgivande till Ladokkonsortiet vad gäller behov och prioritering av tekniska frågor som rör integrationer mellan lokala system och Ladok.

 

2022-12-27 | Webmaster