Referensgrupp

Under projekttiden fanns en referensgrupp vars uppgift var att ge råd i utveckling av funktionalitet. Den bestod av:

  • Jessica Fredsberg, Linköpings universitet
  • Klas Andberger, Mälardalens högskola
  • Maud Albertsson, Mittuniversitetet
  • Johanna Belzacq, Stockholms universitet
  • Lotta Garvill, Örebro universitet
  • Catherine Zetterqvist, Linnéuniversitetet
  • Nina von Zeipel, Kungliga tekniska högskolan
  • Liselotte Laurila, Högskolan i Gävle
  • Annica Kaljevic, Sveriges lantbruksuniversitet
  • Anders Arnebert, Lunds universitet

 

2023-09-08 | Webmaster