Mållärosäte och testlärosäte

Stockholms universitet har utsetts till mållärosäte 2 som ska stödja projektet med prioritering av de krav som finns på systemet. Senast 2023-06-30 ska Stockholms universitet använda Ladok för utbildningsplanering.

Sveriges lantbruksuniversitet är mållärosätet 1 och ska använda Ladok för utbildningsplanering senast 2022-06-30.

Konstfack var projektets testlärosäte och började använda Ladok för utbildningsplanering hösten 2021.

 

 

2022-04-07 | Webmaster