Levererad funktionalitet

Vi släpper successivt ny funktionalitet till alla lärosäten i Ladoks olika miljöer. Följande funktionalitet har levererats:

Hantera plan och litteraturlistor

Nu finns möjlighet att hantera plan för utbildning och enkla litteraturlistor. Vi rekommenderar att plan används på kurser på forskarnivå till att börja med. Stöd för fler utbildningstyper kommer att tillkomma efterhand under våren 2022.

Nya nationella attribut

Nedanstående nationella attribut är nya, de är av typen formaterad text med möjlighet för inmatning på svenska och engelska.

Helt nya attribut:

 • Övergångsbestämmelser
 • Övriga föreskrifter

Nya attribut med motsvarande befintliga attribut:

 • Examinationsformer
 • Innehåll
 • Mål
 • Behörighetskrav

Generera webblänk

Ny möjlighet att generera en unik länk till ett utbildningstillfälle. Under grunddatat ”Eget lärosäte” har lärosätet möjlighet att ange prefix för de länkar som ska genereras, ett för svenska och ett för engelska. Om det finns ett prefix angivet visas en knapp för att generera ett förslag på webblänkar vid attributen Webbplats och Webbplats (engelska). Prefixet används tillsammans med tillfällets UID för att skapa en unik länk till tillfället.

Lokala attribut

Stöd för att skapa lokala attribut och lägga till dem i nya versioner av lokala utbildningsmallar. En ny funktion är att det går att formatera text i lokala attribut med texteditor. De lokala attributen finns både på svenska och engelska. Inom kort kommer vi även att införa nya nationella textattribut med stöd för texteditor och integrerat språkstöd (till skillnad från i dag där attribut på engelska och svenska är från varandra helt oberoende attribut). Läs mer i Ladoks vägledning om att skapa lokala attribut under fasen Hantera utbildning.

 

 Kända brister

Rubrik Känd brist Planerad leverans
Hantera plan och litteraturlistor Testa gärna för alla utbildningstyper, men rekommenderas främst för kurser på forskarnivå Stöd för fler utbildningstyper kommer under våren
Påverkade systemaktiviteter utbildningsplanering
I nuläget avgränsas inte projektet utbildningsplanerings systemaktiviteter  på informationskategorier Utbildningstypsgrupp och Organisation. Detta gäller följande systemaktiviteter:
 • Utbildningsinformation: Skapa plan för utbildning
 • Utbildningsinformation: Hantera beslutsinformation för plan
 • Utbildningsinformation: Besluta plan för utbildning
 • Utbildningsinformation: Makulera plan för utbildning
 • Utbildningsinformation: Hantera litteraturlista
 • Utbildningsinformation: Besluta litteraturlista
 • Utbildningsinformation: Makulera litteraturlista
 • BETA Processtöd: Starta process
våren 2022
2022-01-18 | Webmaster