Levererad funktionalitet

Vi släpper successivt ny funktionalitet till alla lärosäten i Ladoks olika miljöer, det som levererats hittills beskriv nedan. På wikin Ladok-Vägledning under Hantera utbildning finns mer information.

Avancerad sök

Avancerad sök ger utökade möjligheter att söka ut grupper av utbildningstillfällen med hjälp av fasta parametrar och kan bland annat göras över flera utbildningstyper. Det finns ett urval av parametrar för filtrering som visas i gränssnittet i första läget och ett antal som kan läggas till.

Processtöd

Möjlighet att konfigurera egna guider för utbildningsinformation på lärosätet, dvs tillgång till det nyutvecklade processtödet.I nuläget finns möjlighet att sätta upp guider för:

 • Kurser och kurstillfällen
 • Grund-, avancerad- och forskarnivå

Längre fram kommer även möjlighet att sätta upp guider för andra utbildningstyper.

Dela struktur

För att möjliggöra en förhandsvisning av programtillfällesstrukturer kan man nu välja att göra programtillfällesstruktur tillgänglig innan publicering. En händelse genereras som kan användas i integrationer med lokala system som t ex webben.

Märkning av fristående kurs

Möjlighet finns att märka upp kurstillfällen som ska ges som fristående kurs. Märkningen kan användas för att filtrera utsökning av kurstillfällen både via integrationer och utdata i Ladok.

Redigera lokala utbildningsmallar

Nu finns möjligheten för lärosätena själva att redigera sina lokala utbildningsmallar för de som tilldelas behörighet att göra detta.

Möjlighet att dölja ej relevanta grunddatavärden

Det är möjligt att dölja för lärosätet ej relevanta grunddatavärden, både nationella och lokala värden. Detta har effekt i Utbildningsinformation, för följande grunddatakategorier:

 • Antagningsomgång
 • Betygsskala
 • Finansieringsform
 • Lokal märkning
 • Planeringsomgång
 • Studielokalisering
 • Studietakt
 • Successiv fördjupning
 • Undervisningsform
 • Undervisningsspråk
 • Undervisningstid
 • Utbildningsområde
 • Ämnesgrupp
 • Ämnesord

Ny grunddatakategori – Planeringsomgång

Kan läggas in i de lokala utbildningsmallarna för kurstillfällen på grund,- avancerad och forskarnivå. I första steget finns möjlighet att bara märka upp ett kurstillfälle i taget. Märkningen kommer att möjliggöra strukturerade sökningar och sorteringar. Mer information finns i vägledningen.

Hantera plan och litteraturlistor

Nu finns möjlighet att hantera plan för utbildning och enkla litteraturlistor. Vi rekommenderar att plan används på kurser på forskarnivå till att börja med. Stöd för fler utbildningstyper kommer att tillkomma efterhand under våren 2022.

Nya nationella attribut

Nedanstående nationella attribut är nya, de är av typen formaterad text med möjlighet för inmatning på svenska och engelska.

Helt nya attribut:

 • Övergångsbestämmelser
 • Övriga föreskrifter

Nya attribut med motsvarande befintliga attribut:

 • Examinationsformer
 • Innehåll
 • Mål
 • Behörighetskrav

Generera webblänk

Ny möjlighet att generera en unik länk till ett utbildningstillfälle. Under grunddatat ”Eget lärosäte” har lärosätet möjlighet att ange prefix för de länkar som ska genereras, ett för svenska och ett för engelska. Om det finns ett prefix angivet visas en knapp för att generera ett förslag på webblänkar vid attributen Webbplats och Webbplats (engelska). Prefixet används tillsammans med tillfällets UID för att skapa en unik länk till tillfället.

Lokala attribut

Stöd för att skapa lokala attribut och lägga till dem i nya versioner av lokala utbildningsmallar. En ny funktion är att det går att formatera text i lokala attribut med texteditor. De lokala attributen finns både på svenska och engelska. Inom kort kommer vi även att införa nya nationella textattribut med stöd för texteditor och integrerat språkstöd (till skillnad från i dag där attribut på engelska och svenska är från varandra helt oberoende attribut). Läs mer i Ladoks vägledning om att skapa lokala attribut under fasen Hantera utbildning.

 

 Kända brister

Rubrik Känd brist Planerad leverans
Hantera plan och litteraturlistor Testa gärna för alla utbildningstyper, men rekommenderas främst för kurser på forskarnivå Stöd för fler utbildningstyper kommer under våren
Processtöd
Utvisning i guide vid parallella flöden har visuella brister. Felmeddelanden behöver bli tydligare
2022-05-20 | Webmaster