Integrationer utbildningsplanering

Att integrera med Ladoks stöd för utbildningsplanering

Lärosätenas webbplatser är att betrakta som verksamhetskritiska system och under delar av året drar de väldigt mycket trafik. Det innebär i sin tur att stora mängder data hämtas vilket ställer höga krav på tillgänglighet och prestanda på bakomliggande system. När ett lärosäte byter ut sin lokala utbildningsdatabas mot Ladoks lösning för utbildningsplanering behöver integrationen till webben göras om. Vår rekommendation är att om lärosätet har information som behöver vara tillgänglig momentant och i stora mängder ska den informationen finnas sparad lokalt.

För att underlätta integrationen med lärosätenas webbplatser kommer Ladokkonsortiet att tillhandahålla en lösning som på ett enkelt sätt hämtar och sparar relevant utbildningsinformation lokalt från Ladok. I grova drag kommer lösningen bestå av en klient som läser från Ladoks API och sparar ned informationen oförändrad i en relationsdatabas som kan driftas lokalt. Via ett REST-api kan andra interna system komma åt den information som finns lagrad i lösningen. Lösningen kommer att finnas tillgänglig under andra kvartalet 2023.

Under 2023 kommer vi att utreda möjligheten att Ladokkonsortiet tillhandahåller en lagringslösning för den information från Ladok som lärosätena behöver.

Läs mer om att bygga integrationer mot Ladoks lösning för utbildningsplanering finns här. Från och med januari 2023 ordnar vi supportstugor där lärosätena kan ställa frågor om integrationer till Ladoks lösning för utbildningsplanering, se kalendern på Ladok.se. Har ert lärosäte frågor om hur ni ska integrera med Ladok eller om projektet är ni välkomna att kontakta malin.zingmark@ladok.se.

 

2022-12-27 | Webmaster