Insamling av behov

För att förstå lärosätenas behov i det gemensamma stödet för utbildningsplanering använder vi oss av flera olika metoder.

Utgångspunkten för lösningens omfattning finns i förstudien. Utöver det arbetar vi på följande sätt:

  • Användningstester och intervjuer med användare
  • Mållärosäten och testlärosäte (prioriterar bland behoven)
  • Referensgrupp (rådgivande)
  • Teknisk referensgrupp (rådgivande)
  • Vid behov andra grupperingar t ex stöd för utbildning på forskarnivå
  • Önskemål i Jira tas inte omhand
2021-04-13 | Webmaster