Aktuellt

Informationsträff

Den 1/6 håller vi en informationsträff om pågående arbete, information om hur ni hittar dit finns i kalendern.

Teknisk referensgrupp

Den tekniska referensgruppen har träffats första gången, gruppen är rådgivande vad gäller behov och prioritering av tekniska frågor som rör integrationer mellan lokala system och utbildningsplanering i Ladok. Läs vilka deltagarna i gruppen är här.

Mållärosäte 1

Sveriges lantbruksuniversitet har utsetts till projektets mållärosäte 1, de ska stödja projektet i prioriteringar. Målsättningen är att de senast 2022-06-30 använder Ladok för utbildningsplanering. Projektet har även utsett Konstfack till att vara testlärosäte för utbildningsplanering. Målsättningen är att Konstfack ska använda Ladok för utbildningsplanering under hösten 2021.

Referensgrupp

Den 17/3 var det dags för möte med referensgruppen . Frågor som diskuterades var behoven av behörighetskontroller i systemet samt hur utbildnings- och kursplan förhåller sig till det som redan finns i Ladok som tex utbildning och utbildningstillfällen.

Kontaktperson

Det finns möjlighet för lärosätena att anmäla en kontaktperson för projektet utbildningsplanering. Detta utöver de kontaktytor vi redan har via lokal objektägare, lokal kontaktperson och lokal teknisk kontaktperson (de kommer också att få information från projektet). Anmäl kontaktperson till info@ladok.se.

2021-05-03 | Webmaster