Aktuellt

Informationsträff

Om du missade informationsträffen 10/11 kan du titta på inspelning från mötet och även gå igenom bilderna från mötet.

Filmer om funktionaliteten

Nu finns filmer tillgängliga som visar funktionaliteten för plan och processtöd, läs mer här.

Konstfack är igång!

Konstfack är nu igång och jobbar med utbildningsplanering i Ladok! Läs mer här.

Mållärosäte 2

Mållärosäte 2 för utbildningsplanering utses våren 2022, läs mer här.

SLU och Konstfack

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har utsetts till mållärosäte 1, de ska stödja projektet i prioriteringar. Målsättningen är att de senast 2022-06-30 använder Ladok för utbildningsplanering. Projektet har även utsett Konstfack till att vara testlärosäte för utbildningsplanering. Målsättningen är att Konstfack ska använda Ladok för utbildningsplanering under hösten 2021.

Kontaktperson

Det finns möjlighet för lärosätena att anmäla en kontaktperson för projektet utbildningsplanering. Detta utöver de kontaktytor vi redan har via lokal objektägare, lokal kontaktperson och lokal teknisk kontaktperson (de kommer också att få information från projektet). Anmäl kontaktperson till info@ladok.se.

2021-11-10 | Webmaster