Aktuellt

Samarbetsmöte mellan Stockholms universitet och Ladokkonsortiet

 

Möten om integrationer och övergången till Ladok utbildningsplanering

Den 2/11 berättade Stockholms universitet om hur de hanterar sina integrationer i samband med övergången till Ladok utbildningsplanering. Några dagar senare, den 7/11, hölls en dialog med lärosätena om vilken funktionalitet de saknar innan övergången. Inspelningar från dessa möten finns på Ladok.se.

Här kan ni läsa om befintlig och kommande funktionalitet i Ladok för utbildningsplanering Ladok – Vägledning.

Förbättrad modulhantering

I version 2.4 av Ladok (i produktion 9/11) kommer en förbättrad hantering av moduler i Ladok som innebär:

  • Ett nytt och förbättrat gränssnitt
  • Möjlighet att släppa in en ny kategori av användare som enbart kan arbeta med moduluppsättningar
  • Översikt över moduluppsättningar

Läs gärna lathunden.

Stockholms universitet

Fokus i projektet är just nu att säkerställa att Stockholms universitetet får det stöd i Ladok de behöver för att stänga sin lokala utbildningsdatabas senast 2023-06-30.

Supportstugor

Har ni frågor om funktionaliteten i utbildningsplanering eller om införandet är ni välkomna på våra supportstugor som hålls regelbundet via Zoom. De hålls varannan torsdag kl 10-11, mer information finns i kalendern.

Aktuellt på lärosätena

Sveriges lantbruksuniversitet stängde sin lokala utbildningsdatabas 31/5 2022 och använder nu Ladok för utbildningsplanering. Under september påbörjas arbetet med utbudet för läsåret 23/24 i Ladok, den första större prövningen av att allt fungerar för verksamheten i det nya systemet. Än så länge har mottagandet varit positivt. Sedan tidigare är Konstfack igång i systemet. Även Rödakorsets högskola har börjat använda Ladok för utbildningsplanering.

Processtödet släppt

Nu finns processtödet tillgängligt för alla lärosäten i Ladoks miljöer. Det kan användas för att guida användarna genom flödet att arbeta med utbildningar, planer och tillfällen. På tematräffen 5/5 berättade vi om funktionaliteten och demonstrerade hur ni anpassar processtödet själva. Inspelning från mötet och presentationen vi visade finns här.

Funktionalitet

Den funktionalitet som redan finns och vad som planeras framöver finns beskriven här.

Kontaktperson

Det finns möjlighet för lärosätena att anmäla en kontaktperson för projektet utbildningsplanering. Detta utöver de kontaktytor vi redan har via lokal objektägare, lokal kontaktperson och lokal teknisk kontaktperson (de kommer också att få information från projektet). Anmäl kontaktperson till info@ladok.se.

2022-11-17 | Webmaster