Aktuellt

Samarbetsmöte mellan Stockholms universitet och Ladokkonsortiet

Den 31/8 2023 avslutades projektet, slutrapporten finns att läsa här Slutrapport . Utvecklingen av Ladoks lösning för utbildningsplanering fortsätter löpande. Delta gärna på kommande tematräffar och följ det fortsatta arbetet. Kommande träffar finns i kalendern på Ladok.se.

Stockholms universitet använder Ladoks lösning

Från den 1/6 2023 använder Stockholms universitet Ladoks lösning för utbildningsplanering, läs mer här. Därmed har målen med projektet uppnåtts och det avslutas sista augusti 2023. Ladoks lösning kommer att fortsätta utvecklas löpande.

Utbildningsinformation till webben

För att underlätta övergången till Ladoks lösning för utbildningsplanering finns det nu ett utökat API för att få ut utbildningsinformation från Ladok att presentera på lärosätenas webbar. Läs mer här (kräver inloggning i confluence).

Det hålls löpande supportstugor där lärosätena kan ställa frågor om integrationer till utbildningsplanering. Datum/tid/plats för mötena finns i kalendern på Ladok.se.

Supportstugor

Har ni frågor om funktionaliteten i utbildningsplanering eller om införandet är ni välkomna på våra supportstugor som hålls regelbundet via Zoom. De hålls varannan torsdag kl 10-11, mer information finns i kalendern på Ladok.se.

2023-09-08 | Webmaster