Aktuellt

Samarbetsmöte mellan Stockholms universitet och Ladokkonsortiet

Tematräff om processtödet

Stockholms universitet har tagit första steget i övergången

Läs mer här.

Uppdaterad information planerad funktionalitet

Vi har uppdaterat sidan som beskriver vilken funktionalitet vi planerar inom utbildningsplanering, läs mer här (kräver inloggning i confluence).

Mellanlagring av utbildningsinformation till webben

För att underlätta övergången till Ladoks lösning för utbildningsplanering kommer Ladokkonsortiet att tillhandahålla en lösning för mellanlagring av utbildningsinformation lokalt på lärosätena, läs mer här . Under våren kommer ett antal supportstugor om integrationer att hållas där lärosätena kan ställa frågor om integrationer till utbildningsplanering, första tillfället är 19/1. Datum/tid/plats för mötena finns i kalendern på Ladok.se .

Aktuellt på lärosätena

Sveriges lantbruksuniversitet stängde sin lokala utbildningsdatabas 31/5 2022 och använder nu Ladok för utbildningsplanering. Arbetet med utbudet för läsåret 23/24 i Ladok är klart och även om det kom en del frågor från användarna var mottagandet i stort positivt. Sedan tidigare är Konstfack och Röda Korsets högskola igång och använder lösningen.

Fokus i projektet är just nu att säkerställa att Stockholms universitetet får det stöd i Ladok de behöver för att stänga sin lokala utbildningsdatabas senast 2023-06-30.

Supportstugor

Har ni frågor om funktionaliteten i utbildningsplanering eller om införandet är ni välkomna på våra supportstugor som hålls regelbundet via Zoom. De hålls varannan torsdag kl 10-11, mer information finns i kalendern.

Funktionalitet

Den funktionalitet som redan finns och vad som planeras framöver finns beskriven här (kräver inloggning i confluence).

Kontaktperson

Det finns möjlighet för lärosätena att anmäla en kontaktperson för projektet utbildningsplanering. Detta utöver de kontaktytor vi redan har via lokal objektägare, lokal kontaktperson och lokal teknisk kontaktperson (de kommer också att få information från projektet). Anmäl kontaktperson till info@ladok.se.

2023-03-06 | Webmaster