Aktuellt

Supportstugor

Har ni frågor om funktionaliteten i utbildningsplanering eller om införandet är ni välkomna på våra supportstugor som hålls regelbundet via Zoom. Första tillfället är 19/5 kl 10-11, mer information finns i kalendern.

Processtödet släppt

Nu finns processtödet tillgängligt för alla lärosäten i Ladoks miljöer. Det kan användas för att guida användarna genom flödet att arbeta med utbildningar, planer och tillfällen. På tematräffen 5/5 berättade vi om funktionaliteten och demonstrerade hur ni anpassar processtödet själva. Inspelning från mötet och presentationen vi visade finns här.

Planerad funktionalitet

Den funktionalitet som planeras framöver finns beskriven här.

Mållärosäte 2

Stockholms universitet har utsetts till mållärosäte 2 för utbildningsplanering, de ska använda Ladok för utbildningsplanering senast 2023-06-30. Deras uppgift är att stödja projektet i prioriteringar.

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) som är mållärosäte 1 går över till Ladok för utbildningsplanering 1/5 2022. Sedan tidigare är Konstfack igång i systemet. Även Rödakorsets högskola har börjat använda Ladok för utbildningsplanering.

Kontaktperson

Det finns möjlighet för lärosätena att anmäla en kontaktperson för projektet utbildningsplanering. Detta utöver de kontaktytor vi redan har via lokal objektägare, lokal kontaktperson och lokal teknisk kontaktperson (de kommer också att få information från projektet). Anmäl kontaktperson till info@ladok.se.

2022-05-06 | Webmaster