Aktuellt

Mållärosäte 2

Mållärosäte 2 för utbildningsplanering utses våren 2022, läs mer här.

Referensgrupper

Den 1/9 träffades både referensgruppen och den tekniska referensgruppen för projektet. Frågor som diskuteras med grupperna var bland annat behov av planer i pdf-format, teknik för generering av pdf och hur lärosätena jobbar med sitt utbildningsutbud.

Informationsträff

Den 1/6 hölls en informationsträff om pågående arbete i projektet. Här nedan finns material från träffen:

Presentation
Inspelning

SLU och Konstfack

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har utsetts till mållärosäte 1, de ska stödja projektet i prioriteringar. Målsättningen är att de senast 2022-06-30 använder Ladok för utbildningsplanering. Projektet har även utsett Konstfack till att vara testlärosäte för utbildningsplanering. Målsättningen är att Konstfack ska använda Ladok för utbildningsplanering under hösten 2021.

Kontaktperson

Det finns möjlighet för lärosätena att anmäla en kontaktperson för projektet utbildningsplanering. Detta utöver de kontaktytor vi redan har via lokal objektägare, lokal kontaktperson och lokal teknisk kontaktperson (de kommer också att få information från projektet). Anmäl kontaktperson till info@ladok.se.

2021-09-15 | Webmaster