Datum för produktionssättningar

Så här såg det ut när Göteborgs universitet hade produktionssatt Ladok. (Alkoholfritt bubbel förstås).
Nu är vi klara! Alla 37 lärosäten är igång i nya Ladok och gamla Ladok finns inte längre. Linköpings universitet och Umeå universitet gick igång 6/12 2018 som de sista två lärosätena. Stor tack till alla lärosäten för ett bra samarbete under de här åren. Det har varit tufft och roligt, en verklig utmaning.

Tidpunkter för när lärosätena gick över till nya Ladok

 • Kungliga konsthögskolan (augusti 2016)
 • Kungliga musikhögskolan (v50 2016)
 • Malmö högskola (v13 2017)
 • Stockholms konstnärliga högskola (v20 2017)
 • Teologiska högskolan (v20 2017)
 • Högskolan i Gävle (v26 2017)
 • Mälardalens högskola (v26 2017)
 • Röda korsets högskola (20/9 2017)
 • Högskolan i Borås (20/9 2017)
 • Högskolan Dalarna (4/10 2017)
 • Gymnastik- och idrottshögskolan (5/10 2017)
 • Stockholms universitet (1/11 2017)
 • Konstfack (1/11 2017)
 • Högskolan Väst (16/11 2017)
 • Karolinska Institutet (16/11 2017)
 • Högskolan i Halmstad (8/12 2017)
 • Linneuniversitet (8/12 2017)
 • Karlstads universitet (22/2 2018)
 • Högskolan Kristianstad (22/2 2018)
 • Blekinge tekniska högskola (8/3 2018)
 • Högskolan i Jönköping (8/3 2018)
 • Lunds universitet (27/3 2018)
 • Ersta Sköndal Bräcke högskola (26/4 2018)
 • Försvarshögskolan (26/4 2018)
 • Chalmers tekniska högskola (17/5 2018)
 • Sveriges lantbruksuniversitet (17/5 2018)
 • Kungliga tekniska högskolan (20/6 2018)
 • Södertörns högskola (20/6 2018)
 • Luleå tekniska universitet (20/9 2018)
 • Sophiahemmet högskola (4/10 2018)
 • Uppsala universitet (4/10 2018)
 • Göteborgs universitet (31/10 2018)
 • Högskolan i Skövde (31/10 2018)
 • Mittuniversitetet (15/11 2018)
 • Örebro universitet (15/11 2018)
 • Linköpings universitet (6/12 2018)
 • Umeå universitet /6/12 2018)

Produktionssättningsplaner

Produktionssättningsplan 2017
Produktionssättningsplan VT2018
Produktionssättningsplan HT2018
2019-02-28 | Malin Eivergard