Versionsinformation

I versionsinformationen finns de förändringar och förbättringar som skett i varje version av Ladok. Versionsinformationen är ett komplement till Ladoks systemdokumentation.

Åtkomst till versionsinformation samt länkade JIRA-ärenden

I samband med att versionsinformationen lades bakom lösenord (1 september 2020) genomfördes också en förändring i hur den presenteras. Allt innehåll i en ladokversion (sprint) återfinns nu på en sida, oavsett hur många rättningsleveranser som sker (.1, .2, .3 osv). På sidan kommer det även att framgå när miljöerna fick respektive version/rättning.

Versionsinformationen innehåller länkar till ingående JIRA-ärenden. För att kunna ta del av innehållet i länkade JIRA-ärenden behövs behörighet att se det aktuella projektet (LTRE) i JIRA. Alla lokala kontaktpersoner på lärosätena har dessa rättigheter.

Vid synpunkter på versionsinformationens utformning, kontakta Ladoksupport.

2020-09-22 | Webmaster