Teknisk referensgrupp

Ladokkonsortiet träffar regelbundet en teknisk referensgrupp vars uppgift är att vara rådgivande kring tekniska frågor i allmänhet och integrationer i synnerhet. Gruppen består av följande personer:

  • Helena Ström, Göteborgs universitet
  • Göran Golcher, Högskolan i Borås
  • Karim Andersson, Lunds universitet
  • Kristoffer Lindström,Blekinge teknsika högskola
  • Viktor Fougstedt, Chalmers tekniska högskola
  • Johan Olofsson, Kungliga tekniska högskolan
  • Dennis Lundberg, Märlardalens universitet
  • Matts Djos, Sveriges lantbruksuniversitet
2022-11-17 | Webmaster