Strategiska produktgruppen

Ladokkonsortiet träffar regelbundet den Strategiska produktgruppen vars uppgift är att vara rådgivande vad gäller prioritering av pågående arbete.

Nuvarande grupps mandatperiod är 2019-06-01 – 2022-05-31:

  • Cilla Häggkvist, bitr. studieadministrativ chef vid Uppsala universitet samt ledamot i SUHF:s expertgrupp för studieadministrativa frågor
  • Linda Severinsson, studieadministrativ chef vid Högskolan Väst
  • Katarina Berglund Jonsson, studieadministrativ chef vid KTH
  • Mats Möller, it-chef vid Karlstads universitet
  • Magnus Annerfalk, it-chef vid Högskolan i Skövde
  • Lena Ousbäck, planeringschef vid Sveriges lantbruksuniversitet
  • Gun Wallius, Ladokexpert vid Göteborgs universitet
  • Karin Magnusson, Ladokexpert vid Södertörns högskola
2023-05-30 | Webmaster