Prioriteringsrådet

Ladok utvecklas med hjälp av ett prioriteringsråd som består av sju representanter från olika lärosäten. Rådet träffas varannan vecka och deltagarna ska tillsammans bidra till att Ladok fungerar väl för alla lärosäten.

Prioriteringsrådets uppdrag är att rådge produktägaren och konsortiet i löpande prioriteringar som rör utvecklingen av Ladoks funktionalitet samt i förekommande fall frågor som rör tjänsterna drift och support av systemet. Genom att sortera och få en överblick över vad som ska prioriteras inom utvecklingen av Ladok skapas en grovplanering för kommande funktionalitet.

Representanterna sitter i två år och varje år byts hälften av representanterna ut.
Läs mer om utvecklingen av systemet. 

Deltagare i prioriteringsrådet 2020

Karolina Tuvesson, BTH, 2019-2020
Stellan Englen, CTH, 2019-2020
Camilla Gustafsson, MDH, 2019-2020
Dennis Lundberg, MDH, 2019-2020
Karim Andersson, LU, 2020-2021
Håkan Fasth, HH, 2020-2021
Gun Wallius, GU, 2020-2021
Anette Eriksson, KAU, Administrativt stöd
Magnus Mörck, KF, Produktägare Ladok

Prioriteringsgrupp 2019

  • Catherine Zetterqvist, produktägare
  • Gunnar Råhlén, verksamhetsstöd
  • Jan Winkle, verksamhetsstöd
  • Johanna Belzacq, SU
  • Karim Andersson, LU
  • Håkan Fasth, HH
  • Karolina Tuvesson, BTH
  • Camilla Gustavsson, MDH
  • Stellan Englén, CTH
  • Dennis Lundberg, MDH

 

2020-06-16 | Webmaster