Nulägesbeskrivning

Nulägesbeskrivning av Ladoksystemet  och dess tjänster
(Uppdaterad 2019-02-12)

Den tjänst som Ladokkonsortiet erbjuder lärosätena består av:

 • En kontinuerlig vidareutveckling av systemet Ladok som innefattar buggrättningar, förbättringar och nyutveckling. Varannan vecka uppdateras systemet med en ny version.
 • Support till lärosätenas första linjes support för Ladok. Öppettid är helgfri måndag-fredag kl. 08.00-16.30. Supporten har begränsad bemanning under semestertider.
 • Utbildningsmaterial i form av presentationer, lathundar, filmer och e-learning som är generiskt och ska kunna användas som det är eller anpassas lokalt.
 • Utbildning av lokal förvaltning i viktiga funktioner så att de ska kunna vidareutbilda användare på sitt lärosäte.
 • Stöd i hantering av data som är gemensamt för lärosätena, såsom nationella utbildningsmallar, bevisinformation, grunddata samt vissa studentdata. Stöd ges även i processer som kräver gemensamt handhavande såsom skyddade personuppgifter m.m.
 • Drift av Ladok som omfattar installation, drift och övervakning av Ladokprogramvara med tillhörande infrastruktur samt kontinuerlig drift av servermiljöer. Övervakning av produktionsmiljön görs helgfri måndag-fredag kl. 08.00-16.30 samt helgfri måndag-torsdag kl. 16.30-24.00 och söndag kl. 07.00-24.00. Lärosätena har från januari 2019 tillgång till fyra miljöer:
  • Produktionsmiljön, med upptid för närvarande på 98%. Produktionsmiljön tas i nuläget ner för backup varje natt, varannan vecka för planerad uppgradering samt vid akuta rättningar. Nedtider för produktionssättning är inte medräknade. Nattlig backup kommer att kunna göras utan nedstängning från 2019.
  • Testmiljön, där lärosätena kan testa funktionaliteten i Ladok. Testmiljön uppdateras med data från produktion varannan vecka.
  • Utbildningsmiljön, som används för att utbilda användare. Utbildningsmiljön uppdateras med data från produktion 4 gånger per år.
  • Miljö för utveckling av integrationer. Miljön uppdateras med data från produktion varannan vecka.

Systemet Ladok innehåller stöd för:

 • Hantering av utbildningsutbudet för en rad olika utbildningsformer och -nivåer. Ett generaliserat stöd erbjuds för utbildning/utbildningstillfällen som kan hanteras i form av kurser/åtaganden respektive utbildning bestående av sammanförda kurser/åtaganden. Kurser/åtaganden kan innehålla delar för examination s.k. moduler. Stöd erbjuds för utannonsering av utbildningsplatser via NyA.
 • Hantering av studenters identiteter samt tillhörande uppgifter så som namn, kontaktuppgifter, studieavgiftsskyldighet, avstängning. Hantering av folkbokföringsuppgifter (namn, personnummer och adress) görs gemensamt med NyA via det gemensamma studentregistret.
 • Hantering av studenternas förväntade deltagande i studier, faktiskt deltagande inom specifikt utbildningstillfälle, uppgifter om behörigheter, eventuella återbud, avbrott och utbytesstudier.
 • Hantering av underlag för betygsättning och resultatrapportering samt lagring av attesterade resultat. Resultat kan även innefatta dokumentation av meriter/resultat som uppnåtts och redovisats på annat sätt än i Ladok och/eller kan utgöra grund för ett beslut om tillgodoräknande. Möjlighet att rapportera deltagande och resultat vid aktivitetstillfällen i form av laboration, seminarium etc.
 • Hantering av examina, kursbevis respektive bevis över genomförd utbildning.
 • Tillgång till uppföljning genom ett antal fasta rapporter med möjlighet till export av rapportdata och/eller underlagsdata. Lärosätena erbjuds en lokal uppföljningsdatabas där utsökning av utvalt data är möjligt via valfritt analysverktyg.
 • Tillgång till gränssnitt för integration med Ladok via REST-tjänster, Atomfeeds och LIS-adapter.
 • Integrationer med CSN, NyA, Migrationsverket och SCB.
 • Enkelt ärendestöd för att hantera vissa typer av studentrelaterade frågor.
 • Tillgång till ett studentgränssnitt där studenter själva kan registrera sig på kurser, se sina aktuella kurser och betyg, göra avbrott, byta kurstillfälle, anmäla sig till aktivitetstillfällen, ta ut intyg och ansöka om bevis.
 • Möjlighet för utbytesstudenter att hämta uppgifter elektroniskt från anslutna lärosäten (Emrex).
 • Begränsade möjligheter till redigerade utskrifter samt begränsade möjligheter till kompletta uppgifter via export till fil (csv).
2019-02-18 | Malin Eivergard