Ladok – Vägledning

Ladok – Vägledning ligger på Confluence-webben och presenterar information som vänder sig till lokala förvaltare av Ladok. Informationen rör systemet Ladok i de avseenden som är gemensamma för alla lärosäten vad gäller funktionalitet och tillämpning, samt rekommendationer, beskrivningar och annat material som stödjer lärosätena i den lokala förvaltningen.

Vägledningen innehåller även en översikt där material kopplas till den systemdokumentation och utbildningsmaterial som finns inom respektive område.

Vägledningen skiljer sig från utbildningsmaterialet då det ska fungera som stöd för de lokala förvaltarna i hur systemet tillämpas på lärosätet, och besvarar frågan ”varför”. Utbildningsmaterialet är en generell beskrivning av hur användaren hanterar funktionaliteten i Ladok, det besvarar frågan ”hur”. Systemdokumentationen speglar systemets uppbyggnad och riktar sig till den som vill få en djupare förståelse för hur systemet fungerar. I och med att vägledningen har tagits fram avvecklas sidan FAQ under våren 2019.

Observera att sidan kräver inloggning men är tillgänglig för alla som idag har godkänd inloggning till systemdokumentationen.

Ladok – Vägledning.

 

2019-03-05 | Malin Eivergard