Ladok vägledning

Ladok vägledning vänder sig till lokala förvaltare av Ladok och ligger bakom inloggning på Confluence-webben. Vägledningen ger information om Ladok som är gemensam för alla lärosäten när det gäller funktionalitet och tillämpning, rekommendationer, beskrivningar och annat material som stödjer lärosätena i den lokala förvaltningen.

Vägledningen innehåller även en översikt där material kopplas till den systemdokumentation och utbildningsmaterial som finns inom respektive område.

Vägledningen skiljer sig från utbildningsmaterialet då det ska fungera som stöd för de lokala förvaltarna i hur systemet tillämpas på lärosätet, och besvarar frågan ”varför”. Utbildningsmaterialet är en generell beskrivning av hur användaren hanterar funktionaliteten i Ladok, det besvarar frågan ”hur”. Systemdokumentationen speglar systemets uppbyggnad och riktar sig till den som vill få en djupare förståelse för hur systemet fungerar.

Observera att sidan kräver inloggning. Den är tillgänglig för alla som idag har godkänd inloggning till systemdokumentationen.

Ladok – Vägledning.

 

2020-01-15 | Webmaster