Kända fel och brister

I anslutning till Versionsinformationen i Confluence finns en sida för Kända fel och brister (inloggning krävs).

Sidan innehåller information om kända, ännu inte rättade fel som kan vara av särskilt intresse för verksamheten. Det är alltså inte är en förteckning över alla inrapporterade fel utan bara de som av någon anledning förtjänar särskild uppmärksamhet.

Sidan uppdateras dynamiskt utifrån information i ärendehanteringssystemet JIRA.

Alla som idag kan logga in och skapa supportärenden i JIRA kan också logga in och se innehållet på kända-fel sidan.
Logga in och läs mer om kända fel. 

2021-03-02 | Webmaster