Kända fel och brister

I anslutning till Versionsinformationen i Confluence finns en Kända fel och brister-sida .

Sidan innehåller information om kända, ännu inte rättade fel som kan vara av särskilt intresse för verksamheten. Det är alltså inte är en förteckning över alla inrapporterade fel utan bara de som av någon anledning förtjänar särskild uppmärksamhet.

Sidan uppdateras dynamiskt utifrån information i ärendehanteringssystemet JIRA.

För att kunna se informationen från Jira krävs inloggning i Confluence och sidan är därför bakom inloggning.

Alla som idag kan logga in och skapa supportärenden i JIRA kan också logga in och se innehållet på kända-fel sidan.
Logga in och läs mer om kända fel. 

2020-06-03 | Webmaster