Kända fel

Nu finns det en Kända fel-sida på Confluence i anslutning till Versionsinformationen.

Sida innehåller information om kända, ännu inte rättade fel som kan vara av särskilt intresse för verksamheten. Det är alltså inte är en förteckning över alla inrapporterade fel utan bara de som av någon anledning förtjänar särskild uppmärksamhet.

Sidan uppdateras dynamiskt utifrån information i ärendehanteringssystemet Jira

För att kunna se informationen från Jira krävs inloggning i Conflunce och sidan är därför bakom inloggning.

Alla som idag kan logga in till systemdokumentation för Ladok kan också logga in på kända-fel sidan.
Logga in och läs mer om kända fel. 

2019-11-06 | Webmaster