Integrationer

Teknisk dokumentation

För att komma åt den tekniska dokumentationen behöver du en inloggning. För att beställa behörighet, kontakta din lokala kontaktperson. Du behöver ange ditt lärosätes-id (EPPN), namn och e-postadress.

Information om integration mot Ladok finns på den här sidan: Tekniska integrationer och REST (kräver inloggning).

Teknisk dokumentation (kräver inloggning) uppdateras löpande och är alltid aktuell.

Diskutera i LadokForum

I LadokForum (kräver inloggning) förs tekniska diskussioner kring integrationer mot Ladok. Det finns två kategorier (Integrationer – REST och Integrationer – Feeds).
För att få åtkomst till forumet, kontakta din lokala kontaktperson eller din lokala tekniska kontaktperson.

Versionsinformation

Här hittar du Versionsinformation för varje version av Ladok (kräver inloggning).

Bra att veta

Integrationen mot nya Ladok är avsevärt förändrad jämfört med det gamla systemet. I gamla Ladok hanteras informationen av flera olika system som är integrerade både via LpW-tjänsterna och direkt via SQL, förutom via själva Nouveau-klienten.

Det betyder att verksamhetsregler finns implementerade i flera olika miljöer och olika implementationer innebär risk för skillnader som leder till inkonsistens i databasen.

I nya Ladok är det inte att möjligt att använda SQL för vanlig integration från lokala system (däremot finns SQL för läsning mot Uppföljningsdatabasen). Integrationen mot det nya systemet sker istället via REST-tjänster.

Till skillnad mot LpW-tjänsterna, som endast tillhandahåller en delmängd av Ladoks funktionalitet, så är all funktionalitet  i nya Ladok åtkomlig via REST-tjänsterna.

Integrationsmiljö

För att underlätta utveckling och test av lokala integrationer erbjuds en miljö för test av integrationer. Miljön är en kopia av produktionsmiljön och uppgraderas först av alla miljöer.

2021-11-11 | Webmaster