Digitaliseringsutredningen

Utredningen har initierats utifrån den fastställda strategin för Ladok 2019-2024.

I utredningen finns förslag på hur Ladok kan främja  digitaliseringen och effektivisera stödet för utbildningsadministration. Ett av målen i strategin är att Ladok ska underlätta digitaliseringsarbetet på lärosätena.

Tanken var att samla in input från lärosätena och träffa representanter från lärosätena för att diskutera förslagen och enas om en prioriterad lista. Under 2020 har det varit svårt att genomföra det fullt ut på grund av den rådande pandemin. Resultatet av utredningen är ett antal förslag som kan tas med i planering av kommande utveckling av Ladok. När det återigen är möjligt att samlas i större grupper kommer vi att ta resultatet från utredningen vidare och diskutera det med representanter från lärosätena.

I strategin står bland annat att Ladok ska vara ett effektivt, tillförlitligt och användbart stöd. Ladok ska också möjliggöra krav på uppföljning och informationsutbyte från regering och centrala myndigheter samt vara standard som system nationellt och en intressant samarbetspartner internationellt för utbyte av studentdata.

2021-04-13 | Webmaster