Rättelser och ändringar

Första leveransen

Funktionaliteten för rättelser och ändringar innehåller till att börja med möjlighet till rättelse/ändring av:

 • bevistexter
 • kurspaketering
 • fotnoter
 • titel i resultat
 • personuppgifter

Dessutom finns stöd för borttagning av utfärdat bevis och möjlighet att rätta/ändra ovanstående uppgifter i tidigare bevis (beslutade i systemet innan ny funktionalitet).

Detta kan nu testas i lärosätenas testmiljöer. Se lathund.

Mer funktionalitet levereras löpande

Efter en den första leveransen kommer mer funktionalitet för rättelser och ändringar levereras löpande. Det är rättelser/ändringar av:

 • bevisbenämning och precisering (val av vilken bevisbenämning och/eller precisering som beviset har)
 • benämning på bevisbenämning och precisering
 • benämning på annan merit/annat resultat
 • ingående kurser/tillgodoräknande (val av vilka kurser som ingår i beviset)
 • benämning på kurs
 • resultat
 • tillgodoräknande
 • datum för avslutade studier
 • dispositionslista (ordning, rubriker)
 • omfattningsvärde

Det kommer även löpande att utvecklas stöd för att göra ovanstående rättelser/ändringar för beslut fattade utanför Ladok (i nuvarande Ladok) och tidigare bevis (hanterade i gamla Ladok).

Innan all funktionalitet har levererats

Till dess att funktionaliteten ovan finns på plats hanteras de rättelser och ändringar som inte finns systemstöd för på ett av följande sätt:

 • Ta bort och utfärda examensbeviset på nytt
 • Avvakta med rättelse/ändring till dess att möjligheten finns. Upptäcker ni rättelser/ändringar som det inte finns stöd för och som ni anser vara brådskande försöker vi prioritera att utveckla det stödet.
2023-11-06 | Webmaster