Leveranser

Digital examen levereras i två steg:

December: Examen sparas på nytt sätt och funktionalitet för rättelser/ändringar

Det första steget innebär att beslut om examen sparas på ett nytt sätt i Ladok, vilket är en teknisk förutsättning för möjliggöra det nya arbetssättet för digital examen. Beslutet kommer sparas och låses i sin helhet i Ladok i xml-format. I samband med leveransen migreras även befintliga utfärdade bevis i Ladok till det nya formatet. Därmed kommer även tidigare utfärdade bevis kunna rättas/ändras framöver. Migreringen kommer inte märkas för användarna.

Nu levereras också grundfunktionalitet för rättelser och ändringar. Mer funktionalitet för rättelser och ändringar kommer sedan levereras löpande.

Funktionaliteten levereras samtidigt till alla lärosäten – först i testmiljön under november och sedan i produktionsmiljön i början av december 2023. Sedan kommer funktionaliteten att vidareutvecklas löpande.

Detta kan nu testas i lärosätenas testmiljöer. Se lathund.

Våren 2024: Nytt sätt att distribuera examen

Det andra steget innebär övergång till ett nytt arbetssätt för digital examen. Då kommer handläggaren inte längre behöva hantera och distribuera examen efter att den utfärdats. I samband med att beslutsfattaren fattar beslut om examen i Ladok kommer studenten bli meddelad via e-post. Studenten kan sedan själv hämta sitt digitala, e-stämplade examensbevis i Ladok för studenter – även långt efter tidpunkten då det utfärdades. Det digitala examensbeviset blir därmed mer tillgängligt för mottagaren och de manuella delarna av handläggningsprocessen minskar.

Funktionaliteten finns tillgänglig i produktionsmiljön från 1 januari 2024. Varje lärosäte väljer när man gör övergången, dock senast 1 juni 2024. Den 18 december (version 2.33) finns funktionaliteten i testmiljön.

Valfritt att använda den nya distributionen av examensbevis

Precis som idag väljer varje lärosäte om beslut om examen ska fattas i eller utanför systemet, inställningen görs per bevistyp (t ex doktorsexamen och kandidatexamen). De bevistyper som lärosätet väljer att fatta beslut om utanför Ladok omfattas inte av den nya funktionaliteten för att distribuera examen.

2023-11-08 | Webmaster