Användning av Ladok

I användningen av Ladok finns skyldigheter och rättigheter för både användare och Ladokkonsortiet som leverantör av systemet. Dessa beskrivs i policies och redogörelser för bland annat tillgänglighet och dataöverföring.

2021-04-13 | Webmaster