Systemdokumentation

För att komma åt systemdokumentationen behöver du en inloggning. För att beställa behörighet, kontakta din lokala kontaktperson. Du behöver ange ditt lärosätes-id (EPPN), namn och e-postadress.

Om du redan har en användarinloggning till Ladok så kommer du åt dokumentationen därifrån.

Inloggning till den senaste versionen av systemdokumentationen.
Du kan även ta del av versionsinformationen av Ladok

2018-12-13 | Malin Eivergard