Ladok

Zoom-träff för lokala kontaktpersoner den 25 maj

När: 2022-05-25 09:30 - 12:00

Välkommen till Zoom-träff för lokala kontaktpersoner!

Tid:9:30-12:00
Zoomrum:
https://mau-se.zoom.us/j/63948141941

Bidra gärna med frågor ni vill berätta om, diskutera eller få mer information om! De punkter som hittills är föreslagna för mötet är:

• Information från Ladokkonsortiet – från årets stämma, vad händer i omvärlden etc
• Aktuella frågor från nationella administratörer
• Gemensamt samtal om hur lärosätet tar emot och inför ny Ladok-funktionalitet i sin verksamhet

Skicka förslag på ytterligare punkter till jan.winkle@mau.se senast den 18/5. Slutgiltig agenda presenteras i kalendern på ladok.se när mötet närmar sig.

Välkomna! Ingen anmälan krävs.