Ladok

Zoom-träff för lokala kontaktpersoner den 25 maj

När: 2022-05-25 09:30 - 12:00

Välkommen till Zoom-träff för lokala kontaktpersoner!

Tid: 9:30-12:00
Zoomrum:
https://mau-se.zoom.us/j/63948141941

09:30-09:45 Mauritz Danielsson hälsar välkommen och pratar lite om stämman
09:45-10:10  Niklas Karlsson och Sofia Tiberg från UKÄ informerar om ”Uppdraget att genomföra en översyn av förordningen 1993:1153 om redovisning av studier m.m. vid universitet och högskolor.

10:10-10:30 Rast

10:30-10:45 Tor Fridell informerar om status för EMREX och vad som händer framöver.
10:45-11:00  Matz-Ola Cajdert informerar om Nationell administration samt tankar bakom namnbyten på systemaktiviteter.

11:00-11:10 Bensträckare

11:10-11:20 Elisabeth Larsson introducerar avgiftshanteringen
11:20-11:50 Gruppdiskussion ” Gemensamt samtal om hur lärosätet tar emot och inför ny Ladok-funktionalitet i sin verksamhet”

11:50-12:00
Avslutning

Välkomna! Ingen anmälan krävs.