Ladok

Vårstämma Ladokkonsortiet

När: 2017-05-11 13:00 - 15:30

Kallelse till vårstämma för Ladokkonsortiet

Parter i Ladokkonsortiet kallas härmed till ordinarie vårstämma torsdagen den 11 maj 2017 kl. 13.00–15.30.

Stämman hålls i Stockholm på Tekniska Museet, Museivägen 7.

Konsortiet bjuder anmälda deltagare på lunch kl. 12.00. Anmälan till lunch och eventuellt behov av specialmat skickas till asa.lindberg@ladok.se senast 2017-05-04.

Förslag på dagordning och bilagor skickas 2017-04-20.

Anmälan av nytt ärende, eller av kompletterande eller alternativt förslag som en konsortiepart önskar få behandlat på stämman ska ske senast 2017-05-04 till konsortiechefen Mauritz Danielsson, mauritz.danielsson@ladok.se.

Observera att den som företräder en partshögskola men inte är förvaltningschef/motsv. enligt konsortialavtalet ska ha med fullmakt som visar rätt att föra högskolans talan.

Eventuellt förhinder att närvara anmäls till mauritz.danielsson@ladok.se.