Ladok

Workshop om studieavgifter och integration

När: 2023-02-16 14:00 - 15:00

Vi som utvecklar den nya hanteringen av studieavgifter vill gärna få en dialog med de lärosäten som idag har integrationer som rör studieavgifter och de som eventuellt avser att bygga sådana. Under workshopen kommer vi även att svara på frågor beträffande integrationer.

Målgrupp:
Träffen riktar sig främst till lokala tekniska kontaktpersoner och integratörer.

Dag: 16 februari
Tid:   14-15
Plats: https://mau-se.zoom.us/j/66332568514

Du får gärna skicka in frågor i förhand, så att vi har möjlighet att förbereda svaren. Skicka dina frågor till mats.kramer@umu.se Det går givetvis även bra att ställa frågor under mötets gång.

Ytterligare tillfällen kommer att ges vid behov.

Välkommen!