Ladok

Träff med Lokala kontaktpersoner

När: 2021-12-08 09:30 - 12:00

Välkommen till Zoom-träff för lokala kontaktpersoner den 8 december!

Träffen är till för lokala kontaktpersoner. På mötet informerar vi om utveckling, verksamhetsstöd till lärosäten samt frågor som rör support och drift, samtidigt som en del av mötestiden är tänkt att användas till erfarenhetsutbyte mellan lärosäten.

Denna gång håller vi p g a rådande omständigheter mötet på Zoom.

När: 2021-12-08 9:30-12:00
Zoomrum: https://mau-se.zoom.us/j/63081451179

Bidra gärna med frågor ni vill berätta om, diskutera eller få mer information om! De punkter som hittills är föreslagna för mötet är:

• Användarstöd för Ladok i framtiden? Samtal med erfarenhetsutbyte.
• Fördjupad information om mätningar av Ladok.
• Information om genomförda aktiviteter med Pilotlärosätena under hösten 2021.
• Aktuella frågor från nationella administratörer
• Information från Ladokkonsortiet.

Skicka förslag på ytterligare punkter till jan.winkle@mau.se senast den 29/11. Slutgiltig agenda presenteras i kalendern på ladok.se när mötet närmar sig.

Ingen anmälan krävs.

Välkomna!