Ladok

Träff för lokala kontaktpersoner

När: 2023-12-05 09:30 - 12:00

Välkommen till träff för lokala kontaktpersoner!

På mötet informerar vi om utveckling, verksamhetsstöd till lärosäten och frågor som rör support och drift samtidigt som en del av mötestiden är tänkt att användas som erfarenhetsutbyte mellan lärosätena.

Målgrupp

Träffen är till för lokala kontaktpersoner.

Tid och plats

Dag: 5 december
Tid: 9:30-12:00
Plats: https://mau-se.zoom.us/j/65541969892

Agenda

9:30-9:40 Konsortiechef Mauritz Danielsson hälsar välkommen

9:40-9:50 Strategiska Produktägaren Magnus Mörck pratar om vad som är pågång i Utvecklingen av Ladok.

9:50-10:10 Möjlighet att ställa frågor till Mauritz och Magnus.

10:10-10:30 Fika med möjlighet att delta i breakoutrooms.

10:30-11:00 Samtal i Breakoutrooms

  • Hur gör vi med Nätverksträffar inför 2024?
  • Kända fel i confluence
  • Övrigt

11:00-11:30 Nationell administration samt CSN med Matz-Ola Cajdert och Johan Hennings från CSN

11:30-11:45 Individuell studieplan hur ser det ut på era lärosäten? Inledning av Tor Fridell (LIU)

11:45-12:00 Sammanfattning och avslutning.

 

Välkomna!