Ladok

Träff för lokala kontaktpersoner

När: 2023-05-22 10:00 - 15:30

Välkommen till träff för lokala kontaktpersoner måndag den 22 maj!

Målgrupp
Träffen är till för lokala kontaktpersoner. På mötet informerar vi om utveckling, verksamhetsstöd till lärosäten och frågor som rör support och drift samtidigt som en del av mötestiden är tänkt att användas som erfarenhetsutbyte mellan lärosätena.

Dag:   22 maj 2023
Tid:   
10:00 – 15:30
Plats: 
Klara Strand, Stockholm

Det finns plats för en deltagare per lärosäte. Anmälan görs till info@ladok.se senast 31 mars.

Agenda

9:30 Fika

10:00 Vart är vi påväg? Nutid, framtid och lite spaning. Konsortiechef Mauritz Danielsson

10:30 Individuella studieplaner. Status just nu och vad kommer under året. Verksamhetsexpert Katja Taavo

11:10 Doktoranders utlandsvistelse i Ladok. Idag samlar SCB på UKÄ:s uppdrag in uppgifter om internationell mobilitet på forskarnivå via en enkät. Det finns önskemål om att istället samla in uppgifterna med Ladok. Kan vi möjliggöra det på ett smidigare sätt? Verksamhetsexpert Matz-Ola Cajdert

11:40 Lunch

12:40 Studieavgiftshanteringen i Ladok utifrån lärosätesperspektiv. Tor Fridell, Camilla Gustafsson MDU samt Anette Pettersson HIS

13:10 Grupparbeten eller samtal i storgrupp om någon av ovanstående punkter eller andra punkter som har anmälts tidigare eller under dagen.

14:00 Fika

14:30 Rollen Lokal kontaktperson hur upplever ni att den utvecklas och hur ser ni ev framtiden för denna roll på respektive lärosäten.

14:50 Aktuellt från Supporten samt Användarstöd. Jenny Sandqvist och Moa Eriksson

15:20-15:30 Sammanfattning och avslut.

 

Välkomna!