Ladok

Träff för Lokala kontaktpersoner

När: 2022-11-29 10:00 - 15:30

Välkommen på träff för Lokala kontaktpersoner!

Målgrupp
Träffen är till för lokala kontaktpersoner. På mötet informerar vi om utveckling, verksamhetsstöd till lärosäten och frågor som rör support och drift samtidigt som en del av mötestiden är tänkt att användas som erfarenhetsutbyte mellan lärosätena.

Dag: 29 november
Tid:
10:00 – 15:30
Plats:
Klara Strand, Stockholm (lokalen heter ”Ängsö”)

Agenda
10:00- 10:30 Välkommen och nytt från Konsortiet med Konsortiechefen, Mauritz Danielsson
10:30-11:15  Hur vi prioriterar och utvecklar i Ladok, Magnus Mörck
11:15-11:25  Bensträckare
11:25-12:00 Omvärldsbevakning, info om bl a Europauniversiteten, Micro Credentials, Single Digital Gateway och konsortiets strategi, Tor Fridell
12:00-13:00   Lunch
13:00-13:30 ”Förbättringar av grunddatahanteringen i Ladok m.m.” , Matz-Ola Cajdert.
13:30-14:00  Introduktion till gruppsamtal, Jan Winkle
14:00-14:30  Fika
14:30-15:00  Samtal i smågrupper
15:00-15:30  Sammanfattning och avslutning