Ladok

Träff för Lokala kontaktpersoner

När: 2022-11-29 10:00 - 15:30

Välkommen på träff för Lokala kontaktpersoner!

Målgrupp
Träffen är till för lokala kontaktpersoner. På mötet informerar vi om utveckling, verksamhetsstöd till lärosäten och frågor som rör support och drift samtidigt som en del av mötestiden är tänkt att användas som erfarenhetsutbyte mellan lärosätena.

Dag: 29 november
Tid:
10:00 – 15:30
Plats:
Klara Strand, Stockholm

Agenda
Dagordning kommer senare