Ladok

Tematräff: Tillgodoräknande

När: 2023-11-16 13:00 - 14:00

Den närmaste tiden kommer ett flertal förbättringar att ske av Ladoks funktionalitet för tillgodoräknanden, både i Ladok för studenter och i Ladok för personal. Med anledning av detta bjuder Ladokkonsortiet in till en tematräff för att dels presentera de förbättringar som redan påbörjats och dels få tillfälle att diskutera olika lösningsförslag på förbättringar vi planerar framöver.

Målgrupp

Träffen riktar sig till dig som handlägger tillgodoräknanden och andra vid lärosätet som är intresserade av funktionaliteten för hantering av tillgodoräknanden i Ladok.

Tid och plats

Dag: Torsdag 16 november
Tid: 13:00 – 14:00
Plats: https://uu-se.zoom.us/j/62559364175
Mötet spelas in och kommer finnas tillgängligt i efterhand