Ladok

Tematräff om verifiering av examen

När: 2022-03-14 13:00 - 14:00

Välkommen till tematräff om verifiering av examen!

En funktion för verifiering av examen kommer att införas i Ladok, version 1.88. Det innebär att det blir möjligt för studenten/alumnen att dela information om sin examen med en extern mottagare (t.ex. arbetsgivare). Mottagaren kan med hjälp av en kod verifiera examen direkt mot Ladok.

Med anledning av detta bjuder Ladokkonsortiet in till en tematräff. Målgruppen är examenshandläggare och andra vid lärosätet som är intresserade av den nya funktionen. Under träffen kommer vi att beskriva bakgrunden till varför vi utvecklat funktionen, gå igenom den nya funktionaliteten samt informera om hur lärosätena kan arbeta med att sprida information om den nya verifieringsmöjligheten.

Dag:  Måndag 14 mars
Tid:   
13:00 – 14:00
Plats:
https://gu-se.zoom.us/j/4274965102

Skicka in frågor senast 2022-03-08
Skicka gärna in frågor och funderingar i förväg så att vi kan anpassa träffen efter detta. Skicka dem till anna.lindgren@chalmers.se senast 8/3.

Mötet spelas in och finns tillgängligt på ladok.se i efterhand.