Ladok

Tematräff om utbildningsplanering

När: 2022-01-19 10:00 - 11:00

Välkommen på tematräff om utbildningsplanering i Ladok den 19 januari!

Under träffen kommer vi gå igenom följande:
Funktionalitet för att lägga till lokala attribut på utbildningar och tillfällen (levererades i sprint 180) samt stöd för att skapa planer för utvalda utbildningstyper (levereras i sprint 181).

Målgrupp
Träffen riktar sig till er som är intresserade av funktionaliteten för utbildningsplanering i Ladok.

Dag: Onsdag 19 januari
Tid:
10:00 – 11:00
Plats:
https://umu.zoom.us/my/malinzin?pwd=YUJIYmhZY0ZITVRJRWZKNEI3UDF0UT09

Skicka in frågor senast 12/1
Skicka gärna in frågor och funderingar i förväg så att vi kan anpassa träffen efter detta. Skicka dem till malin.zingmark@ladok.se senast 12/1.

Mötet spelas in och finns tillgängligt på ladok.se i efterhand.